Polaganje vijenaca, prijem kod župana i misa za Antu Gotovinu

Žeminea Čotrić, Ivan Katalnić