peto područje u hrvatskoj od međunarodnog značaja

Vransko jezero na popisu svjetski važnih močvara

Arhiva, ilustracija
Tamni način

20 godina nakon uvrštenja prvih hrvatskih područja na popis Ramsarske konvencije, Park prirode ”Vransko jezero” proglašeno je petim Hrvatskim vlažnim područjem od međunarodne važnosti.

Zadovoljavajući 6 od ukupno 9 kriterija ovog najstarijeg međunarodnog sporazuma sklopljenog isključivo radi zaštite ekosustava, od 2. veljače 2013. godine i Park prirode ”Vransko jezero” nalazi se na popisu svjetski važnih močvara, kao najveće prirodno, boćato, stalno vodeno tijelo u Hrvatskoj, od iznimne važnosti za brojne ugrožene i u Europi rijetke vrste ptica.

 

Važno stanište za ptice

Predstavljajući središte biološke raznolikosti šireg područja regije, ovo, uz Deltu Neretve, najveće močvarno područje istočne obale Jadranskog mora, svoju međunarodnu važnost zahvaljuje specifičnom geografskom i klimatskom položaju koji podržava važna i rijetka staništa, muljevite obale, poplavne livade i nepregledne tršćake, kao i najveću površinu otvorene vode, važno stanište za zimovanje ptica. Vrijednost tek malenog ostatka nekad ogromnog prostranstva Vranskog blata – poplavnog područja obraslog visokom trskom, prepoznata je još 1983. godine kada je sjeverozapadni dio proglašen Ornitološkim rezervatom, a cijelo Vransko jezero proglašeno Europski važnim područjem za ptice.

Svoj dom, tijekom barem jednog dijela životnog ciklusa, na Vranskom je jezeru pronašlo 60% ukupne faune ptica Hrvatske, njih 255 različitih vrsta. U bogatstvu biološke raznolikosti, koja u Hrvatskoj još uvijek ukazuje na očuvanost i kvalitetu prirodnog okoliša, kriju se i podaci o njihovoj sve većoj ugroženosti, čak 136 vrsta ptica ugroženo je na globalnoj, europskoj ili nacionalnoj razini, dok je za pojedine vrste, čaplju dangubu i malog vranca ovo područje jedino preostalo gnjezdilište u Hrvatskoj.

 

Ramsarska konvencija

Konvencija, potpisana 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, daje okvir za međunarodnu suradnju za zaštitu vlažnih staništa u današnjih 160 država članica, te na 1929 područja, pokrivajući ukupnu površinu od oko 185 milijuna hektara na svim kontinentima.

Hrvatskoj je na njezin zahtjev priznato punopravno članstvo u Ramsarskoj konvenciji od 25. lipnja 1991. godine. Na popis ove konvencije tada su nominirana četiri vlažna područja koja je Konvencija i prihvatila s 18. siječnjem 1993. godine: Park prirode ”Lonjsko polje” kao najveće poplavno i retencijsko područje u dolini rijeke Save; Park prirode ”Kopački rit” koji predstavlja unutrašnju deltu, poplavno područje na utoku Drave u Dunav; Delta rijeke Neretve kao jedina prava delta u Hrvatskoj u dobrom dijelu očuvana sa svim svojim obilježjima vlažnog i močvarnog područja te ribnjaci ”Crna Mlaka” kod Jastrebarskog kao prostorno najmanje no posebno područje važno za ptice tijekom zime.

Proglašenjem vlažnog područja Ramsarskim, zemlje članice ujedinjuju se s ciljem zaštite i razboritog korištenja močvarnih staništa. Održavanje i zaštita izvornih ekoloških osobina vlažnog područja te njegovih biljnih, životinjskih, limnoloških ili hidroloških posebnosti, za cilj ima upravo očuvanje za čovjeka vrijednih, općekorisnih funkcija močvarnih staništa: plodnost tla za potrebe poljoprivrede, regulaciju poplava za naselja i gradove, rezervoare pitke vode i navodnjavanje te ribu za ishranu kao i sirovinu za gradnju i materijale. Kao materijalni dokaz da močvarna staništa predstavljaju naše najvrjednije prirodno bogatstvo služi iznos globalne procjene vrijednosti močvarnih staništa u američkim dolarima od čak 15 trilijuna dolara. Vrijednu ulogu močvara za održavanje i razvoj ljudske civilizacije od prapovijesti pa sve do danas ugrozilo je prekomjerno korištenje prirodnih prostora pa močvare ubrzano nestaju kao i sav prirodan svijet koji o njima ovisi.

Hrvatska može biti ponosna na trenutni i budući uloženi trud te doprinos očuvanju Parka prirode Vransko jezero, najvećeg Hrvatskog prirodnog jezera te u svjetskim razmjerima vrijednog prirodnog resursa.

 

Svjetski dan močvarnih staništa

Ove godine s posebnim veseljem, 02. veljače 2013. godine, Javna ustanova Parka prirode Vransko jezero, obilježava Svjetski dan močvarnih staništa s ciljem podizanja razine svijesti o vrijednostima i važnosti zaštite močvarnih staništa. Ovogodišnju temu ”Močvare čuvaju vodu”, kao najavu 2013. godine kao međunarodne godine suradnje za zaštitu voda, proglašene od strane Ujedinjenih naroda, obilježiti ćemo manifestacijom pod nazivom Maskenbal Ptica u suradnji s učenicima i profesorima lokalnih osnovnih škola u razdoblju od 28. siječnja do 12. veljače 2013. godine.

Proslava proglašenja Parka prirode, Ramsarskim područjem, za širu javnost najavljuje se za kraj ožujka, kada organiziramo višednevnu svečanost: Festival Ptica u Ornitološkom rezervatu Parka prirode Vransko jezero.

Ostavi komentar koristeći Facebook