na današnjoj sjednici županije

Jednoglasno prihvaćena Deklaracija o regionalnom razvoju i opstojnosti

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Skupština Zadarske županije na svojoj je sjednici održanoj 22. studenog 2013. godine jednoglasno prihvatila Deklaraciju o regionalnom razvoju i opstojnosti Zadarske županije. U toj deklaraciji uz ostalo se navodi kako Županijska skupština Zadarske županije smatra da bi središnja tijela državne vlasti trebala uvažiti prirodnu poziciju Zadra i zadarske regije kao parametar koji će doprinijeti snažnom gospodarskom razvoju potencijala u Republici Hrvatskoj i koji će Zadarskoj županiji – regiji omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala u cilju postizanja gospodarski konkurentne, znanstveno i kulturno atraktivne, socijalno pravedne, zdravstveno i ekološki sigurne regije.

– U dijalogu sa središnjom državnom vlasti i ostalim hrvatskim regijama želimo ostvariti daljnju decentralizaciju, funkcionalnu i fiskalnu kako bi jedinice regionalne i lokalne samouprave u potpunosti preuzele sve Ustavom Republike Hrvatske utvrđene nadležnosti iz svog samoupravnog djelovanja te zajednički raditi na pripremi i definiranju novih mogućih nadležnosti regionalnih i lokalnih razina vlasti, u skladu s najboljim praksama razvijenih europskih i drugih država, stoji uz ostalo u Deklaraciji.

Građanke i građani Zadarske županije, vođeni povijesnim iskustvom često obilježenim teškim agresijama na naš grad i njegovo okruženje, svjedočili su da je regija propadala onda kad je bila umjetno i na silu odcjepljena od svojeg prirodnog središta grada Zadra, a da su i regija i Zadar bilježili prosperitet i napredak kad je Zadar sa svojom prirodnom okolinom, otocima, obalom, zaobaljem i zaleđem, živio kao neodvojiva cjelina. Županijska skupština Zadarske županije, duboko svjesna ove činjenice, zauzima se da se u sastavu Republike Hrvatske Zadar nikada više ne odcijepi od svoje prirodne regije, već da zajedno kao neodvojiva cjelina doprinose izgradnji moderne Republike Hrvatske kao mjesta ostvarenog sretnog života svojih građana.
Deklaracija kojom Županijska skupština Zadarske županije poziva središnja tijela državne vlasti da u slučaju započinjanja reforme upravne strukture, tu reformu temelje na načelima supsidijarnosti, regionalizacije i decentralizacije te da u procese reforme uključi sve relevantne snage u svrhu prethodnog postizanja nacionalnog konsenzusa bit će upućena predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskog sabora predsjedniku Vlade Republike Hrvatske .

Govoreći o razlozima pokretanja inicijative za donošenje Deklaracije o regionalnom razvoju i opstojnosti Zadarske županije župan Stipe Zrilić uz ostalo je rekao kako je pravo na samoupravu značajna demokratska stečevina razvijenog svijeta po kojoj građani imaju pravo upravljati javnim poslovima. Stoga, naglasio je, Zadarska županija reagira donošenjem ove Deklaracije u sadašnje vrijeme, ali i za sve buduće situacije želeći zaštititi svoja prava i interese nastojeći pravilno valorizirati prirodnu i društvenu poziciju Zadra i regije da bi se time omogućio daljnji razvoj i potpuna realizacija vlastitih potencijala, a sve u cilju zaštite interesa žitelja Zadarske županije.

Ostavi komentar koristeći Facebook