Paški vrtić zapošljava logopeda

Paški dječji vrtić “Paški mališani” objavio je javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika – logopeda.

Natječaj koji je objavljen jučer, 6. studenog, otvoren je 8 dana od objave, a detalje natječaja donosimo u nastavku.

 

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“ Pag,objavljuje

N A T J E Č A J za radno mjesto

– Stručni suradnik -LOGOPED/ICA, 1 izvršitelj/ica,na neodređeno, nepuno radno vrijeme

Uvjeti;-za stručnog suradnika -LOGOPED/ICA može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti;-životopis,presliku isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od šest mjeseci).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu;Dječji vrtić“Paški mališani“ Pag 23250,Velebitska 6,s naznakom „za natječaj“.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paški mališani“Pag

 

Natječaj je objavljen 6.studenog 2013.god. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Osnivača-Grad Pag i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag.

U Pagu 6.studeni,2013.godine

KLASA;601-01-01/13-44
URBROJ;2198-24-30/02-13-415

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...