Primijenjena umjetnost i dizajn u “staroj” Tehničkoj

Iako je još početkom godine Županijska skupština donijela odluku o dodjeli na korištenje dijela zgrade “stare” Tehničke škole, Školi primijenjene umjetnosti i dizajna te o davanju suglasnosti za rekonstrukciju i adaptaciju dodijeljenog dijela zgrade, izmještanje škole će prema svemu sudeći pričekati još neko vrijeme. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna je još dopisom od 18. lipnja 2012. godine uputila zamolbu Županiji za dodjelom dijela zgrade “stare” Tehničke škole gdje su bile radionice. Idejni projekt tvrtke “Sirius” obuhvaća klasične učionice, crtaonice, laboratorij, multimedijalnu dvoranu, knjižnicu, itd., odnosno sve ono što državni pedagoški standard propisuje za potrebe ove škole. U tom prostoru u potpunosti bi bili ostvarivi njihovi nastavni planovi i programi. Njihovim preseljenjem u nove prostorije oslobodit će se prostor u školskoj zgradi u Perivoju Vladimira Nazora neophodno potreban ostalim školama koje tamo dijele prostor. Rekonstrukcija i uređenje zgrade “stare” Tehničke škole za potrebe Škole primijenjene umjetnosti i dizajna jedan je od kapitalnih projekata Zadarske županije kojim će se stvoriti uvjeti za kvalitetno provođenje nastavnih programa, pokretanje novih programa obrazovanja te rad škole u jednoj smjeni. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna je izradila projektni zadatak temeljem kojeg je poduzeće “Sirius-Zadar” d.o.o. iz Zadra izradilo Idejni projekt za rekonstrukciju i adaptaciju dijela zgrade “stare” Tehničke škole izgrađene na čest. zem. 10755/1 k. o. Zadar kojim su predviđeni svi sadržaji potrebni za obavljanje školskih djelatnosti Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Ova Škola je još 24. prosinca 2012. godine podnijela  Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju školske zgrade. Kako je Škola, uz zahtjev morala priložiti i dokaze o pravnom interesu potrebna joj je bila i Odluka o dodjeli na korištenje prostora “stare” Tehničke škole, Ugovor o korištenju poslovnog prostora između Zadarske županije kao vlasnika nekretnine na k. č. 10755/1 k. o. Zadar i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, kojim se školi daje na korištenje navedeni prostor, te suglasnost školi na idejni projekt izrađen od strane tvrtke “Sirius-Zadar” d.o.o.

Marjana Bakmaz, ravnateljica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna istaknula je kako djelatnici i učenici škole trenutačno rade u teškim uvjetima i apsolutno neprilagođenom i nedostatnom prostoru, no da je prikupljanje potrebite dokumentacije u tijeku te bi ovaj administrativni dio, kako kaže, trebao biti riješen do kraja ove kalendarske godine.

– Još uvijek prikupljamo potrebitu dokumentaciju jer smo morali raditi nekakve nadopune, no vjerujem da bi se taj administrativni dio mogao riješiti vrlo brzo. S obzirom da dio zgrade dobiva Sveučilište, zajedno radimo na izradi studije izvodljivosti tog projekta kojeg ćemo aplicirati za povlačenje sredstava iz EU fondova. Ne bih mogla reći kada će se krenuti s konkretnim  radovima na osposobljavanju prostorija, odnosno izmještanju škole. Do toga će zasigurno proći još određeno vrijeme. Pomalo sređujemo ovaj administrativni dio, pribavljamo razne dokumente kako bismo bili što spremniji, odnosno kako bismo imali što veće i realnije šanse za povlačenje tih sredstava, istaknula je Bakmaz.

Od 2004. godine škola je orijentirana na strukovne i umjetničke programe, te danas upisuje šest zanimanja iz područja primijenjene umjetnosti i dizajna i zanimanje šivača odjeće iz područja obrazovanja odjeća i tekstil. Iako škola posjeduje odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje umjetničkih programa (kiparski dizajner, dizajner unutrašnje arhitekture) škola ih nije u mogućnosti pokrenuti zbog nedostatka prostora. Kako bi riješila problem nedostatka prostora, te stvorila uvjete za kvalitetno provođenje nastavnih programa, kao i pokretanja novih programa obrazovanja.

 

Eventualno korištenje zajedničkih prostorija (unutrašnje dvorište – atrij) Škola primijenjene umjetnosti i dizajna dogovorit će sa Sveučilištem u Zadru.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...