Plinska mreža u skoroj budućnosti i na Putu Dikla

Plinska mreža grada Zadra širi se na Put Dikla koji će se usput i rekonstruirati. Uskoro se na plinovod priključuju još tri ulice i završava uključenje jednog kvarta. Pri tome bi cijena za krajnje korisnike mogla nakon 1. siječnja biti pristupačnija nego što to iznosi sada.

To su bitniji zaključci sastanka dogradonačelnika Zvonimira Vrančića i predstavnika tvrtke EVN Croatia, predsjednika Upravnog vijeća Wernera Casagrandea i tehničkog direktora Gottfrieda Reisenaueraa, održanog u četvrtak, u Maloj vijećnici Grada Zadra.

Tema je naravno bila plilinofikacija.

Daleko smo dogurali u izgradnji plinske mreže, istaknuo je Reisenauer.

U 2013. izgrađeno je 20 kilometara srednjetlačnog plinovoda. U odnosu na prošlu godinu porastao je i broj korisnika sa 160 na 600 korisnika, posebice nakon priključenja gradskog predjela Petrići. Slijedi uključivanje u sustav Hebrangove, Ulice Domovinskog rata, Smiljevca i Ulice Ante Satračevića.

[pullquote align=”right”]U 2013. izgrađeno je 20 kilometara srednjetlačnog plinovoda. U odnosu na prošlu godinu porastao je i broj korisnika sa 160 na 600 korisnika, posebice nakon priključenja gradskog predjela Petrići[/pullquote]- U zapadnom dijelu upravo se odvijaju građevinski radovi na ukopavanju plinske mreže u Ulici Put Dikla, objasnio je nadalje Reisenauer ističući pritom izuzetno dobru suradnji između Grada Zadra i tvrtke EVN Croatia.

Itekako smo zainteresirani da se projekt plinofikacije razvija, kazao je zamjenik Vrančić i naglasio potrebu usklađivanja projekata EVN-a koji se preklapaju s projektima Grada.

Dobar primjer koordinacije je upravo Ulica Put Dikla gdje se usporedno planira kompletna rekonstrukcija prometnice i sustava odvodnje u njoj sredstvima Grada Zadra.

Dogradonačelnika je zanimalo očekuju li da će cijena plina biti prihvatljiva krajnjim korisnicima i zbog čega je ona znatno viša prema onoj koja se u početku najavljivala.

Cijenu plina povećavaju troškovi investicije, odnosno izgradnje plinske mreže koja do sada nije postojala na ovom području, odgovorili su predstavnici EVN-a i objasnili da će Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) do kraja godine odrediti nove tarife koje će se početi primjenjivati od 1.siječnja.

Nadamo se da će one biti prihvatljive kako kupcima naših usluga, tako i nama distributerima. Povrat investicije i za jedne i za druge može se očekivati kroz određeno vremensko razdoblje, zaključili su Werner Casagrande i Gottfried Reisenauera.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...