Barić: “Ukidanjem malog ribolova ukida se i tradicija u načinu života ljudi pored mora”

Popriličnu uzbunu podigla je obavijest o tome da će nakon 1. ožujka udičarske alate za ulov manjih količina ribe moći dobiti samo otočani koji navršavaju najmanje 60 godina života.

Mali ribari su, naravno, rezignirani, tvrde ljutito kako im se ukida dosadašnja dozvola i ostavlja da se opredijele na sportsko-rekreacijski ribolov ili na profesionalni što je, po njima, nevjerojatna stvar budući da ribu love sami za sebe, nikad je nisu prodavali ili su to činili uistinu rijetku među njima, jer je to riba niske cijene, koju nitko niti ne želi kupiti. Preko sportskog ribolova, trebali bi se vratiti na lov tunjom što je za nj katastrofa.

Ribari smatraju da je lov na tunju dječja igra, a pitaju se što će sada sa svojim brodovima, sa mrežama koje će stajati doma jer ih ne smiju koristiti.

Dobro što će to nama biti zabranjeno, ali što s ljudima s udaljenijih otoka. Mi smo ipak povezani kako- tako s kopnom, pa je nama znatno lakše skoknuti u ribarnicu, dućan ili trgovački centar.  No, što sa žiteljima izdvojenijih naselja u kojima nema ribarnice ni izvan ljeta dućana i kojima je riblji meni bio čest, uobičajen i skoro svakodnevan. Imali smo dozvolu za malo ribarstvo u svim dosadašnjim državama. Malo ribarstvo je barem za sada dozvoljeno u svim zemljama EU-a, kaže nam Matija Longin iz Preka.

Malo ribarstvo je tradicija u Dalmaciji, stoljećima se takva praksa očuvala, ali kad smo pregovarali s Europskom unijom, njima je to bilo nezamislivo da imamo ribare koji nisu profesionalci ni sportaši, istakao je za Šibenik.in Petar Baranović, bivši predsjednik Sindikata ribara i političar koji je bio aktivno uključen u pregovore o ribarstvu s Europskom unijom.

[pullquote align=”right”]Otočni sabor raspravit će u utorak, 28.siječnja, na razgovoru u Ministarstvu poljoprivrede na temu malog ribolova. Mnogo je tu nepoznanica. Konkretno, zanima nas, je li u pregovaračkom timu bio itko iz ceha malih ribara ili su svi bili profesionalni ribari i tako zastupali samo interes svog ‘sektora'[/pullquote]- EU traži isključivu diferencijaciju na amaterske i profesionalne djelatnosti, pa tako i u ribolovu, stoga je njima bila nezamisliva situacija kao kod nas. Inače, zahtjev Bruxellesa bio je da u potpunosti ukinemo mali ribolov, ali smo uspjeli ispregovarati, sačuvati mogućnost za ljude koji imaju preko 60 godina i imaju prihode idpod 1.600 kuna po članu domaćinstva. Opseg ribarskih alata je nešto smanjen, a ljudi imaju varijantu ili u profesionalni ili u sportski ribolov, napominje Baranović i konstatira kako je u Hrvatskoj specifična situacija.

Mnogo ljudi se ribolovom bavilo na taj način, ali je slobodno prodavalo tu ribu što po pravilima Europske unije ne može funkcionirati. Jednostavno je, amateri love ribu profesionalnim alatima, a to više nije moguće prema novim pravnim regulama. Mnogi ljudi imaju brod i mreže, a mi smo privilegiju malih ribara dosada čuvali zbog teške socijalne situacije i duge tradicije takvog ribarstva, objašnjava Baranović.

Na drugoj strani, sportski ribolovci slažu se i zdušno podupiru nova pravila, zato što je, navode, u malo ribarstvo bilo uključeno dosta toga. Napominju da će ukidanje mreža migavica i potezača i općenito malog ribarstva uvesti reda. Mnogo buke odluka o ukidanju malog ribarstva digla je i među profesionalnim ribarima koji smatraju da je normalno da se treba odvojiti sportski odnosno amaterski ribolov od profesionalnoga.

Ha, gledajte, oni love ribu, prodaju tu ribu i ne plaćaju nikakve poreze kao što ih mi moramo platiti, tvrde profesionalni ribari. I sportski i profesionalni ribari se dakle zaključno slažu s novim izmjenama zakona koji su potezom pera ukinuli malo ribarstvo koje je desetljećima, kako rado ‘podcrtavaju’ bilo u nekakvoj ‘sivoj zoni’ i ‘smetalo’ dvjema kategorijama.

Otočni sabor raspravit će u utorak, 28.siječnja, na razgovoru u Ministarstvu poljoprivrede na temu malog ribolova. Mnogo je tu nepoznanica. Konkretno, zanima nas, je li u pregovaračkom timu bio itko iz ceha malih ribara ili su svi bili profesionalni ribari i tako zastupali samo interes svog ‘sektora’.  U prelaznim i završnim odredbama čl.79 stav 1. ministar se obvezuje da će donijeti provedbene propise, pa tako i za čl.35.stav 1. Budući da ministar nije donio pravilnik iz članka 35 (1), ostaju na snazi stari pravilnici, barem po nama. Tako da su potvrde iz 2013. prestale vrijediti s kalendarskom godinom (2013.), te je ministarstvo dužno prema vlastitim pravilnicima izdati potvrdu za tekuću kalendarsku godinu (2014) svim nositeljima Odobrenja za mali ribolov, što trenutno ne čini, otkriva pak Denis Barić, predsjednik Udruge za razvitak hrvatskih otoka.

[pullquote align=”left”]Usmjeravanje ribolova u profesionalnu i sportsko-rekreacijsku sferu predviđa višestruko značenje ribolova za domaće stanovništvo i predstavlja nevjerojatan udarac na identitet ali i egzistenciju otočnog stanovništva[/pullquote]Naime, u spornom članku 35. piše kako će ministar pravilnikom propisati kriterije prema odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (‘Narodne novine – Međunarodni ugovori’, broj 2/12.) za određivanje broja sudionika u malom ribolovu od dana punopravnog pristupanja do 31. prosinca 2014., a nakon toga, izričito stoji,  neće biti moguće obavljanje malog ribolova.

Uvjeti pod kojim se sad izdaju Odobrenja za mali ribolov za 2014.godinu nisu trenutno ničim propisani, ta dobna granica iznad 60 godina  i socijalni cenzus 1.660 kuna. Greška je što se u pregovorima o poglavlju 13. tradicionalno otočno ribarstvo, točnije preživljavanje, nije stavilo pod Ministarstvo kulture kao tradicija ribarstva na otocima. Tako se moglo zaštiti malo ribarstvo na otocima kao što su napravile neke zemlje članice EU- Grčka, Malta, Portugal- i ne bi došli u situaciju za ugrožavanjem egzistencije naročito ‘bodula’. Temeljem kojeg propisa se ne izdaju Odobrenja za mali ribolov  za 2014 godinu? Ničim nije propisano da potvrde iz 2013. vrijede samo do 28.2. čime su svi koji sada obavljaju mali ribolov prema naputku Uprave za ribarstva izloženi potencijalnoj prijavi za nepropisno obavljanje ribolova. Ničim nisu propisani uvjeti da potvrdu za 2014. nakon 1.3. mogu dobiti samo osobe s navršenih 60 godina s prebivalištem na otoku i s 50 posto proračunske osnovice po glavi kućanstva. Ti uvjeti se spominju samo u djelu Zakona gdje se govori o ‘malom obalnom ribolovu’ kao novoj kategoriji koja bi trebala djelomično zamijeniti mali ribolov s razlikom da se pet kilograma ribe može prodati, nije jasno na koji način bi osoba samo s imenom i prezimenom mogla izdati račun, kao što je npr. riješeno u poljoprivredi s OPG-om, objašnjava ‘šef’ otočana.

Tražit će se da se sukladno važećim Zakonom i pravilnicima izdaju potvrde za 2014. svim nositeljima Odobrenja za mali ribolov, i da se u uvjetima dobivanje malog obalnog ribolova poveća imovinski prag za 50 posto proračunske osnovice po glavi domaćinstva.

Također, zahtijevamo da se u tijeku kalendarske godine otočane upozna s promjenama što nastaju 1.1.2015. Usmjeravanje ribolova u profesionalnu i sportsko-rekreacijsku sferu predviđa višestruko značenje ribolova za domaće stanovništvo i predstavlja nevjerojatan udarac na identitet ali i egzistenciju otočnog stanovništva. Očekujemo da će Ministarstvo poljoprivrede predložiti kvalitetno zakonsko rješenje koje će istodobno uvažiti društvene i gospodarske potrebe stanovništva kao i opravdana nastojanja za zaštitu jadranskoga morskog ekosustava, posve jasan je prvi čovjek OS-a.

Iz Naredbe o ograničenju broja odobrenja za mali ribolov izdane 23.10.2009. s potpisom  tadašnjeg ministra Petra Čobankovića vidljivo je da mali ribolov vrijedi do 31.12.2014.

Denis Barić

To što se uz gospodarski i sportsko-rekreacijski ribolov u zemljama Unije ne prakticiraju drugi oblici ribolova ne znači da se radi o presedanu kojim bi Hrvatska narušila nekakve temeljne pravne postulate i sustavno ugrozila bioraznolikost jadranskoga morskog ekosustava.

[pullquote align=”right”]Mlađi, ispod, 60 godina prelaze u kategoriju rekreacijskog ribolova, jer poznato je da u cijeloj Europskoj uniji službeno postoje samo dvije kategorije ribolova- gospodarski i rekreacijski, pa će tako, unatoč prepirkama, ubuduće biti i kod nas[/pullquote]Probleme krivolova, tj. korištenja brojnijih alata (ali i veće duljine mreža) od onih koji su trenutačno dopušteni, nepoštivanja sezonskih ili teritorijalnih lovostaja te izlovljavanje količine morskih organizama koja su veće od dopuštene nije dobro rješavati drastičnim ukidanjem cijele kategorije maloga ribolova već ih je potrebno rješavati sustavnijim nadzorom, strožim kaznama, ali i podizanjem svijesti (temeljene na potrebnim znanjima) sustavnim savjetodavnim radom s malim ribarima (u obliku radionica, stručnih predavanja, tiskanja stručnih i široj populaciji razumljivih edukativnih materijala…).

Uprava ribarstva, sukladno obvezama Republike Hrvatske iz pregovora u okviru Poglavlja 13. ‘Ribarstvo’ prema kojima se u potpunosti ukida kategorija malog ribolova, uputila je obavijest ovlaštenicima važećih odobrenja za mali ribolov u kojemu konkretizira kako je obavljanje malog ribolova dopušteno fizičkim osoba temeljem važećeg Odobrenja i Potvrde o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2013. ili Potvrde o prvu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanje naknade za minulu godinu do 28. veljače 2014.  Nadalje, od 1. ožujka do 31. prosinca 2014. godine mali ribolov će moći obavljati samo osobe koje posjeduju važeće Odobrenje i Potvrde o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade za 2014. sukladno slijedećim kriterijima, i to da imaju prebivalište na otoku ili poluotoka Pelješcu, da u 2014. godini navršavaju 60 godina života ili su starije, da su ostvarile ukupan dohodak u 2013. godini koji po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50 posto proračunske osnovice što se dokazuje potvrdom Porezne uprave i vlastoručno potpisanom izjavom o članovima kućanstva i ukupnim prihodima.

Mlađi, ispod, 60 godina prelaze u kategoriju rekreacijskog ribolova, jer poznato je da u cijeloj Europskoj uniji službeno postoje samo dvije kategorije ribolova- gospodarski i rekreacijski, pa će tako, unatoč prepirkama,  ubuduće biti i kod nas.

U Hrvatskoj će, izgledno, u 2014. nestati možda i zauvijek kategorija malih ribara zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom regulativom i namjerom sprječavanja prekomjernog izlova zaboravljajući pritom da sredozemne države s razvedenom obalom poput Hrvatske ili Grčke imaju stoljećima star oblik ribolova s mrežama malog kapaciteta za vlastite potrebe stanovnika priobalnih područja.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...