ODGOVOR NA ZASTPNIČKI UPIT MIRELE HOLY

Ministarstvo zaštite okoliša ustvrdilo: Općina Vir je devastirala obalni pojas!

Ivan Katalinić
Tamni način

Ministarstvo zaštite okoliša utvrdilo je kako je Općina Vir kao investitor poduzetih zahvata devastirala pomorsko dobro na nekoliko lokacija, provodeći određene aktivnosti bez izrade studija utjecaja na okoliš i ishodovanih građevinskih dozvola. U tijeku je postupak donošenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina i za dio učinjenoga podnošenje optužnog prijedloga, stoji to, uz ostalo, u pismenom odgovoru što ga je ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović dostavio dr. Mireli Holy koja je na prošloj sjednici Sabora postavila zastupničko pitanje o „devastiranju obalnog pojasa i mora otoka Vira“.

Predsjednica ORaH-a na aktualnom satu upitila je „što nadležna ministarstva kane poduzeti kako bi sankcionirala nemar lokalnih vlasti“, a nakon što je prethodno obrazložila da su je „o tome izvijestili građani Vira , kako bi upozorili na devastaciju pomorskog dobra i mora“.

Prema njihovim riječima, radi se o nasipavanju građevinskog otpada od strane općine na sjeverozapadnoj strani otoka. Dio nasipanja odnosi se na plaže te se građevinski otpad (keramičke pločice, sanitarije i si.) pokušava provući kao dohrana plaže pijeskom i oblutcima. Ovakvo nasipanje traje od lokalnih izbora 2013. godine do danas. Zadarska kapetanija je nalaze, nakon izlaska na teren, s ovakvim ishodom proslijedila građevinskoj inspekciji koja nije reagirala. Izaslanstvo građana Vira je dana 28. siječnja 2014. godine kontaktiralo i gospođu ministricu Anku Mrak Taritaš koja je problem na otoku Viru uputila na Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvu graditeljstva te ponovno građevinskoj inspekciji, no rješenje se još čeka. Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:

[pullquote align=”left”]Budući da je u inspekcijskom nadzoru utvrđeno i protuzakonito odlaganje građevinskog otpada, materijala od iskopa te materijala od renoviranja i rušenja objekata, na lokaciji Marine, inspekcija je donijela i rješenje kojim je Općini Vir naređeno uklanjanje otpada[/pullquote]Sto će nadležna ministarstva poduzeti po ovom pitanju te kako će sankcionirati nemar

lokalne vlasti?, postavila je pitanje Holy na što je dobila i opširan odgovor resornog ministra.

– Člankom 25. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13) koji se odnosi na zaštitu mora i obalnog područja navodi se da, između ostalog, zaštita mora obuhvaća „Mjere zaštite morskog okoliša uključujući morski ekosustav i obalno područje kao nedjeljive cjeline, sprječavanje štetnih zahvata s negativnim posljedicama na morski ekosustav imajući u vidu njihovo kumulativno i sinergijsko djelovanje, održivo korištenje prirodnih resursa, sprječavanja onečišćenja mora iz zraka, s kopna, s pomorskih objekata i drugih onečišćivača uslijed pomorskog prometa uključujući i onečišćenje prouzročeno odbacivanjem s pomorskih objekata ili iz zrakoplova sa svrhom potapanja ili spaljivanjem na moru, te prekograničnog onečišćenja, kao i sprječavanje onečišćenja uslijed velikih nesreća i uklanjanja njihovih posljedica.” U tom smislu nadležna tijela dužna su poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječila, smanjila i suzbila onečišćenje morskog okoliša i obalnog područja u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima, tvrdi de u odgovoru dopisu i nastavlja:

– Sankcioniranje postupanja pravnih i fizičkih osoba koje je protivno propisima iz područja zaštite okoliša je u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša. Temeljem zaprimljene prijave Udruge za promicanje kvalitete življenja i razvoj „Vir bez podjela” o nasipanju i devastaciji obalnog pojasa na otoku Viru, inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode je 4. veljače 2014. godine obavila inspekcijski nadzor u kojem je utvrđeno da općina Vir obavlja nasipanje plaža na otoku Viru i uređivanje postojećih putova na obalnom pojasu, a da za te zahvate nije ishodila rješenje o ocjeni o potrebi utjecaja zahvata na okoliš, stoje bila obvezna. Slijedom utvrđenog stanja, inspekcija zaštite okoliša je Općini Vir 12. veljače 2014. godine rješenjem naredila ishoditi rješenje o ocjeni o potrebi utjecaja zahvata na okoliš za navedene zahvate u prostoru, napominje se u pisanom odgovoru ministarstva.

Budući da je u inspekcijskom nadzoru utvrđeno i protuzakonito odlaganje građevinskog otpada, materijala od iskopa te materijala od renoviranja i rušenja objekata, na lokaciji Marine, inspekcija je donijela i rješenje kojim je Općini Vir naređeno uklanjanje otpada u roku 60 dana nakon primitka rješenja.

– Dosada u Sektoru za procjenu utjecaja na okoliš nije zaprimljen zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, a sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 64/08, 67/09) i Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13). Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je dana 9. prosinca 2013. godine podnesak „Udruge za promicanje kvalitete življenja i razvoj” iz mjesta Vir u svezi devastiranja obalnog pojasa na otoku Viru, piše nadalje u odgovoru i nastavlja:

[pullquote align=”right”]Na lokaciji Kozjak, unutar građevinskog područja, investitor, Općina Vir, bez ishođene građevinske dozvole, izgradila je cestu duljine 300 m, širine asfaltnog sloja 5 m, koji je postavljen na nasip od kamenog materijala ukupne širine sedam do osam metara i visine nasipa do jedan metar od nivoa mora[/pullquote]- Dana 13. prosinca 2013. izvršen je inspekcijski pregled pomorskog dobra te je izdano inspekcijsko rješenje o zabrani radova koje je zajedno sa pisanom prijavom radova na cjelokupnom otoku Viru, a sukladno članku 89. stavku 1. i 2., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), proslijeđeno na daljnje postupanje nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja kod kojeg je predmet trenutno u obradi. Očevidom na terenu ustanovljeno je da se vrši sanacija kamene obloge – šetnice na dijelu obale za koji je zaprimljena prijava. Materijal sanacije je krupniji kameni materijal, a materijal za nasipanje nije se nalazio umoru. Sanaciju je izvodilo poduzeće Vir-Gradnja koja nije ishodila potrebna odobrenja za izvođenje radova, ustvrdili su iz mjerodavnog ministarstva.

Građevinska inspekcija Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pokrenula je inspekcijski nadzor na otoku Viru, tijekom kojega je dana 4. i 5. veljače 2014. godine izvršen zajednički inspekcijski pregled s inspekcijom zaštite okoliša, Ministarstva zaštite okoliša i prirode na plažama Jadro, Luka, Donja Prezida, Gornja Prezida, Žitna i Lučica, te uvale Slatina i Brdonja, kao i „punte” Kozjak i „punte” Rastavac.

– U trenutku očevida na navedenim plažama, koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, nisu se izvodili građevinski radovi, a u svezi zatečenog građevinskog otpada, nadzor je izvršila inspektorica zaštite okoliša. Na lokacijama “punte” Kozjak i “punte” Rastavac utvrđeno je da su na pomorskom dobru izgrađene ceste, investitora Općina Vir, Trg sv. Jurja 1, zastupana po načelniku općine Kristijanu Kapoviću, pojašnjavaju iz ministarstva.

Nakon utvrđenja činjeničnog stanja na navedenim lokacijama, saslušanja investitora i provjere službenih podataka kojima raspolaže Državna geodetska uprava, utvrđeno je slijedeće: Na lokaciji Kozjak, unutar građevinskog područja Općine Vir, na dijelu k.č.br. 14530/1 k.o. Vir (pomorsko dobro) i to u nastavku Lc.br. 6515 k.o. Vir (put) pa do k.č.br. 6523 k.o. Vir (put), investitor, Općina Vir, bez ishođene građevinske dozvole, izgradila je cestu duljine 300 m, širine asfaltnog sloja 5 m, koji je postavljen na nasip od kamenog materijala ukupne širine sedam do osam metara i visine nasipa do jedan metar od nivoa mora. Prema izjavi načelnika općine, zemljani radovi i pripremni radovi za asfaltiranje izvršeni su u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca lipnja 2013. godine, a asfaltni sloj je postavljen tijekom lipnja 2013.

[pullquote align=”left”]Na lokaciji Rastavac, izvan građevinskog područja Općine Vir, navedem investitor je, također bez građevinske dozvole, izgradio cestu duljine 650 m, širine asfaltnog sloja 5 metara…[/pullquote]- Na lokaciji Rastavac, izvan građevinskog područja Općine Vir, na dijelu k.č.br. 14530/1 k.o. Vir (pomorsko dobro) i to u nastavku k.c.br. 6519 k.o. Vir (put) pa do k.č.br. 6517/3 k.o. Vir (put), navedem investitor je, također bez ishođene građevinske dozvole, izgradio cestu duljine 650 m, širine asfaltnog sloja 5 m, koji je postavljen na nasip od kamenog materijala, ukupne širine sedam do osam metara i visine nasipa 0.5 m, u odnosu na postojeći teren. Prema izjavi načelnika općine, zemljani radovi su izvršeni u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca svibnja 2010. Asfaltni sloj postavljenje tijekom lipnja 2013., za što su pripremni radovi izvršeni u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca lipnja 2013. godine, stoji u pisanom odgovoru koji su saborskoj zastupnici Mireli Holy uputili iz Ministartva zaštite okoliša.

Na koncu, slijedom utvrđenog, zaključuje se, dana 17. ožujka 2014., građevinska inspekcija zabranila je svako daljnje izvođenje radova postavljanjem posebne službene oznake „Zatvoreno gradilište”, te je u tijeku postupak donošenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina i podnošenja optužnog prijedloga.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar