Za dobivanje oznake “Hrvatski otočni proizvod” rok traje još samo dva tjedna

Točno dva tjedna preostalo je obrtnicima i proizvođačima s otoka, u kojima se može podnijeti zahtjev za dobivanje oznake „Hrvatski otočni proizvod“ na temelju Zakona o otocima i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje, naime, oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost na tržištu i jačanje konkurentnosti proizvoda nastalih na otocima.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, a to mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima RH.

Tradicionalnim i inovativnim proizvodima smatraju se proizvodi nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije čija razina kvalitete mora biti mjerljiva. Također, moraju zadovoljavati zakonske i podzakonske odredbe o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava kvalitativna razina.

Proizvodima označenim jednom iz reda sljedećih oznaka: ekološki proizvod,  izvorno hrvatsko, hrvatska kvaliteta, izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnog ugleda, izvornosti za ostale proizvode i zemljopisnog porijekla za ostale proizvode, dodjeljuje se oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 2. i članka 24. Pravilnika.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ dodjeljuje se i proizvodima koji nemaju jednu od navedenih oznaka, a koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 1. i članka 24. Pravilnika, poručili su iz ministarstva.

Otočni proizvođači podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu prava uporabe oznake „Hrvatski otočni proizvod“ , a obrazac je dostupan na službenim internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.mrrfeu.hr.

 

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.         podaci o pravnom statusu:

•           za trgovačka društva:

–          preslika rješenja o upisu u sudski registar;

–          preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;

•           za zadruge:

–          akt o osnivanju

–          preslika rješenja o upisu u sudski registar;

–          preslika ugovora o osnivanju zadruge;

•           za udruge:

–          preslika rješenja o upisu u registar udruga;

•           za obrte:

–          preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);

–          preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

•           za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

–          preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

•           za ostale:

–          preslika rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument.

2. izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika o otočnom podrijetlu proizvoda;

3.  tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. preslika rješenja o korištenju jedne od sljedećih oznaka: Ekološki proiz¬vod, Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Oznaka izvornosti, Oznaka zemljopisnog podrijetla, Oznaka tradicionalnog ugleda, Oznaka izvornosti za ostale proizvode, Oznaka zemljopisnog porijekla za ostale proizvode.

5.  potvrdni dokumenti o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju jednu od oznaka navedenih u točki 4. u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, broj 63/11, 79/11 i 90/13) i  odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (Narodne novine, broj 125/09 i 23/13) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije;

6.  preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

 

Zahtjevi za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ s propisanom dokumentacijom podnose se do 27. svibnja 2014. na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...