SV. FILIP I JAKOV

Načelnik: Ja njima i plažu i luku, a oni meni da otimam 42 kvadrata na rivi

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Nova katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga u Općini Sv. Filip i Jakov mogla bi izroditi pravi mali skandal za novog načelnika općine Zorana Pelicarića (HDZ), kojeg mještani prozivaju za privatizaciju javnog dobra i sukob interesa.

Sve je, naime, počelo početkom mjeseca, kad je na adrese općinskih vijećnika stigla anonimna predstavka protiv načelnika Pelicarića u kojoj ga “mještani Sv. Filipa i Jakova” optužuju da je iskoristio aktualno usklađivanje katastra sa zemljišnim knjigama kako bi se osobno uknjižio na dio rive koja je oduvijek bila javno dobro.

Konkretno, na dio javne površine od 42 kvadrata u vlasništvu Hrvatskih cesta, a koji se nalazi točno ispred njegove roditeljske kuće na filipjanskoj rivi, baš na mjestu terase lokala “Rea” i “Gusar” u vlasništvu načelnika Pelicarića!

Staro stanje i nova izmjera

“Jedina pravna osoba koja može uložiti prigovor na uknjiženje je Općina Sv. Filip i Jakov, a budući da Zoran Pelicarić obnaša dužnost načelnika te općine, prigovor do dana današnjeg nije upućen za to nadležnom tijelu”, stoji u predstavci koja, uz tekstualni, sadrži i dva grafička priloga s navodnim prikazom katastarskog stanja na spornom dijelu filipjanske rive prije i nakon nove izmjere.

Prema starom stanju, ispred roditeljske kuće načelnika Pelicarića, gdje su nekada bile javne česme za vodu, nema ucrtanih parcela, nego samo jedinstvena parcela broj 1613/1 od 20,784 četvorna metra, u naravi cesta i javna površina, u vlasništvu Hrvatskih cesta. Nakon nove izmjere, prema priloženom nacrtu, uzduž roditeljske kuće načelnika Pelicarića formirana je nova čestica broj 175 s ukupnom površinom od 92 kvadrata, točno ondje gdje su štekati lokala u vlasništvu načelnika.

Također, osim nacrta, predstavka uključuje i presliku “Popisnog lista broj 796” koji je izdao Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru i Sv. Filip i Jakov.

U njemu se jasno vidi da načelnik Pelicarić polaže pravo vlasništva na sva četiri dijela zemljišta iz kojih je formirana nova parcela broj 175, uključujući i dio iz parcele 1613/1 kao dio javnog dobra koji, prema procjenama, iznosi oko 42 kvadrata.

‘To su podmetanja’

Dakle, načelnik Pelicarić se ipak (još) nije uknjižio na spornu parcelu, što sugerira predstavka, ali očito je iskazao svoju namjeru da to učini u skladu s postupkom nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga. Zašto?

Načelniku Zoranu Pelicariću zasmetao je novinarski interes za sadržaj anonimne predstavke. Odmah na početku optužio nas je da nemamo dobre namjere i da nasjedamo na laži kojima ga neki namjerno žele ocrniti.

– Nisam se uknjižio na javnu površinu, to su priče i podmetanja. Protiv mene se vodi kampanja! Smještaju mi mještani koji me žele diskreditirati kako bi se zaustavili projekti uređenja plaže i nove luke koje sam pokrenuo – kaže načelnik.

Na pitanje otkud onda njegovo ime na popisnom listu za novoformiranu parcelu broj 175, načelnik Pelicarić odgovorio je da ne zna kako je do toga došlo.

– Vlasnici novoformirane čestice 175 su fizičke osobe, to, dakle, nije javno dobro. A oko roditeljske kuće, koja se dotiče tog dijela, još se vodi sudski spor. Dakle, o tome ne odlučujem ja, nego sud. Volio bih da kao novinar sve to istražite pa ćete vidjeti da tu nema ničega – rekao je načelnik Pelicarić.

Gdje je nestao dio parcele?

U svoju obranu predočio nam je i objašnjenje koje je na zahtjev Općinskog vijeća uputio inženjer geodezije Zdravko Škorput u svojstvu člana Povjerenstva za provedbu postupaka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom za k.o. Filip Jakov.

“Katastarska čestica 175 nove izmjere upisana u popisni list 796 do danas, 17. srpnja 2014., nije bila na izlaganju niti je planirana za izlaganje na javni uvid”, napisao je inženjer Škorput, iz čega se, nastavlja, može zaključiti da sporna čestica broj 175 “nije izložena, niti upisana u novi katastarski operat, niti je proslijeđena sudskom povjerenstvu na knjiženje, niti je Pelicarić Zoran, Ljudevitov, vlasnik dotične parcele sve dok ne bude planirana za izlaganje na javni uvid te proslijeđena sudskom povjerenstvu da utvrdi pravog vlasnika k.č. 175 k.o. Filip Jakov”.

Provevši identifikaciju parcele broj 175, Škorput je također utvrdio da se “ista odnosi na 5/7 čestice zgrade (uložak 686) i dijela čestice zgrade 4/1 (uložak 1238)” čiji su vlasnici privatne osobe, a ne javno dobro u općoj upotrebi. No, gdje je pritom “nestao” dio parcele 1613/1 od 42 kvadrata na kojoj je terasa kafića u vlasništvu načelnika Zorana Pelicarića, nismo uspjeli doznati.

Ostavi komentar koristeći Facebook