KONAČNO!

Nakon 10 godina spojeni prvi objekti na vodu i kanalizaciju na otoku Viru!

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Deset godina nakon početka radova (studeni 2004.) na projektu vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira spojeni su prvi objekti na tu komunalnu infrastrukturu. Projektom je do sada realizirana izgradnja magistralnog pravca vodoopskrbe postavljenjem 27 km cijevovoda Φ400, na relaciji Zadar – Petrčane – Nin – Privlaka- Vir (vodosprema Bandira). Paralelno je započeo i projekt na izgradnji sekundarne mreže vodoopskrbe i kanalizacije na otoku Viru, a odnosi se na I. fazu postavljanja vodovodne i kanalizacijske mreže za područja; Centar, Radovanjica, Luka, na kojima se nalazi oko 1100 objekata. Sekundarna mreža uključuje 15 km cijevovoda Φ100 za potrebe vodoopskrbe te 13 km cijevi za odvodnju sa podmorskim ispustom u duljini od 1500m.

U posljednjih deset godina izgrađeni su kapitalni objekti vodoopskrbe: Crpna stanica Vir kod Virskog mosta, Vodosprema Vir Bandira, Hidrantni plato Praulje, te kapitalni projekt odvodnje: Crpna stanica Jadro. Sveukupno, do sada, uloženih 150 milijuna kuna, rezultiralo je sa prvim priključcima potrošača na vodu i kanalizaciju na Viru. Nakon sto je prošle godine tehnička voda fizički prešla Virski most u svibnju 2013., i tako simbolično obilježila dolazak vode na Vir, virska komunalna firma Vodovod Vir d.o.o., je krenula u tehničko priključivanje prvih potrošača na otoku. Prvi objekat koji je spojen na mrežu, simbolično, je bio dječiji vrtić „Smješko“ i nova ambulanta u ulici Franje Tuđmana, dok su u tijeku radovi priključenja poslovnih i uredskih prostora Vir turizma d.o.o., Ljetne pozornice i restauranta „Kotarina“. Sljedeća zgrada koja čeka red za priključenje je zgrada Općinske uprave.

Građani koji posjeduju objekte na poručju otoka koji je predviđen u 1. fazi izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, mogu podnjeti zahtjev za priključak na mrežu u prostorijama Vodovoda Vir. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti kopiju građevinske ili pripadajuće dozvole, preslik iz katastarskog plana te vlasnički list. Za objekte koji se nalaze u postupku legalizacije, potrebno je priložiti kopiju o predanom zahtjevu za legalizaciju objekta, preslik katastarskog plana i vlasnički list, ne stariji od 6 mjeseci.

Preostala mreža vodoopskrbe i odvodnje na otoku Viru koja će omogućiti priključenje ostalih 9000 objekata u ostalim Virskim naseljima trebala bi biti izgrađena do 2020. godine. Cjelokupni projekt je planiran u suradnji Općine Vir sa gradom Ninom te općinama Vrsi i Privlaka, a među ostalim uključuje i sustav zbrinjavanja otpadnih voda i biološke pročišćivaće u Ninu i Viru. Projekt je vrijedan 750 milijuna kuna odnosno 100 milijuna eura od čega 50 posto, 375 milijuna kuna odnosno 50 milijuna eura se odnosi na radove vezane za infrastrukturu otoka Vira.

Vodovod Vir procjenjuje kako bi radovi priključenja svih objekata iz 1. faze umreženja trebali biti gotovi unutar nekoliko godina, dok troškovi priključenja bi trebali varirati ovisno o stvarno izvedenim radovima i utrošenom materijalu koji je potreban za priključenje pojedinog objekta, a sukladno troškovniku koji je izradio Vodovod Vir.

Ostavi komentar koristeći Facebook