Vjeronauk od 2015. godine više neće biti na listi izbornih predmeta!

Za maturante se na maturi u 2015. godini priprema mogućnost uvođenja sužene liste od deset predmeta. Odnosno, umjesto dosadašnjih 16 izbornih predmeta, koliko su dosad mogli birati na državnoj maturi učenici će sada morati birati između šest predmeta manje, piše Jutarnji list.

Prema prijedlogu s kojim se, navodno, složio i ministar obrazovanja Vedran Mornar, na državnoj maturi ubuduće se ne bi provodili ispiti iz filozofije, logike, vjeronauka, etike, latinskoga jezika (B razina) i glazbene umjetnosti. Riječ je o prvom pokušaju promjene nakon petogodišnjeg provođenja državne mature u Hrvatskoj. Prijedlog o izbacivanju šest predmeta došao je iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), ključne institucije za provedbu mature.

Svoj model, koji ovih dana razmatraju sva visoka učilišta, temelje na tri razloga. Jedan je taj što je riječ o predmetima koje prema dosadašnjim iskustvima bira najmanji broj maturanata.Primjerice, glazbenu umjetnost ove je godine odabalo samo 30 maturanata, latinski (B razina) 51, etiku 78, vjeronauk i logiku po dvjestotinjak, a filozofiju 448. Uz obavezne predmete hrvatski, matematiku i strani jezik, maturanti od izbornih predmeta najčešće biraju fiziku (9036), politiku i gospodarstvo (8636) i biologiju (7662).

Drugi je razlog smanjenje troškova provedbe mature. Izbaci li se polaganje navedenih predmeta, ušedjelo bi se, procjenjuju u Nacionalnom centru, između pet do deset posto novca. Iz proračuna je ove godine za maturu izdvojeno 24,577.287 kuna, a cijena izrade i provedbe ispita samo jednog predmeta iznosi 300 tisuća kuna. Prema projekciji proračuna za 2015. godine, za maturu će biti osigurano oko 22,8 milijuna kuna.

Treći razlog, no ne i manje bitan, jest odluka da će se matura u 2015. godini provoditi nakon završetka školske godine, odnosno od 5. lipnja do 20. srpnja (umjesto od 20. svibnja do 14. srpnja, kao što je bilo ove godine), pri čemu je kalendar polaganja ispita stisnutiji od ovogodišnjeg. Manji broj predmeta olakšao bi kalendar.

O prijedlogu o kojem su dosad razgovarali predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Nacionalnoga centra, podijeljena su mišljenja. Na nekim fakultetima postoji otpor, na drugim prihvaćaju ideju, a treći su rezignirani. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras kaže pak da zbog svakodnevne gužve nije stigao proučiti prijedlog.

– Moram priznati da nisam stigao pratiti tu problematiku. Imam puno povjerenje da će fakulteti raspravljati o tom prijedlogu za koji je jako važno da prođe potrebnu proceduru, kazao je Boras.

S idejom smanjenja broja predmeta na maturi slaže se Josip Talanga, voditelj Hrvatskih studija, unatoč tome što je riječ o izbacivanju triju predmeta – logike, etike i filozofije – koje su dosad tražili za upis.

– Prijedlog je prihvatljiv i uopće nam neće štetiti. Ako netko izabere izborni predmet filozofiju, riječ je o odabiru temeljenom na motivu iz gimnazije. Time se nužno ne stječe puno više znanja. Nama bi bilo važnije kad bi se uvelo više obaveznih predmeta na maturi. Od logike, etike i filozofije smatam korisnijim fiziku ili kemiju. Tako bismo dobili kompetentnije maturante – satra Talanga, uvjeren da je i u gimnazijama nužan rez, odnosno manji broj obveznih predmeta, a veći broj izbornih. Tada bi nam obrazovanje bilo kvalitetnije, smatra voditelj Hrvatskih studija.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje maturanti biraju između devet izbornih predmeta od kojih bi mogli ostati bez tri (glazbena umjetnost, etika i vjeronauk), još nisu raspravljali o novoj ideji. Prodekanica za nastavu Ružica Razum kazala je kako su primili dopis te da će ga uskoro razmotriti.

Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, napominje da su pojedini dekani upozorili da je prijedlog stigao malo prekasno, budući da su na tu temu senati već održali sjednice.

– Promjene ne smijemo raditi stihijski i bez konzultacija sa svim institucijama koje su vezane uz državnu maturu. Sljedeću maturu trebali bismo provesti na jednak način kao i ove godine jer ne treba bespotrebno i bez opravdanih argumenata stvarati paniku među budućim studentima, roditeljima i institucijama visokoga obrazovanja, kazala je Havranek.

U raspravi oko novog koncepta mature čuju se i prijedlozi za povezivanjem pojedinih predmeta u grupe, ali i ukidanje dvaju razina ispita (tzv. A-teža i B-lakša razina). Do kraja godine Nacionalni centar završava analizu petogodišnje provedbe mature, čiji bi rezultati mogli pokazati opravdanost pojedinih ideja.

 

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...