Pogledajte tko ima kakav broadband u Hrvatskoj

HAKOM je objavio novu nadogradnju Interaktivnog portala s kartom prikaza korištenja brzina širokopojasnog pristupa. Namijenjena je prvenstveno jedinicama lokalne samouprave.

Interaktivni portal HAKOM-a nadograđen je novom tematskom cjelinom Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa. Svrha nadogradnje je nadopuna mapiranja širokopojasnog pristupa s podacima potrebnim prilikom pripreme projekata izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža za financiranje sredstvima iz EU fondova te za praćenje ispunjenja ciljeva Digitalne agende na razini grada i općine ili gradske četvrti grada Zagreba.

Karta obuhvaća prikaz podataka o ugovorenim brzinama (2 Mbit/s i većim) nepokretnog širokopojasnog pristupa kućanstava (tzv. take-up rate), a podaci su prikazani u obliku interaktivne karte do najnižih razina lokalne samouprave.

Nadogradnja bi trebala pomoći jedinicama lokalne samouprave u analizi korištenja brzina širokopojasnog pristupa na njihovom području. Na taj način može se pratiti ispunjenje ciljeva Digitalne agende na razini grada i općine u Hrvatskoj ili gradske četvrti grada Zagreba te identificirati uspješnost korištenja državne potpore i potpore iz fondova EU-a.

Podsjetimo, sukladno smjernicama Europske unije u Digitalnoj agendi za Europu 2020. postavljeni su ciljevi da 2020. svim kućanstvima u EU bude dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s te da barem 50 posto kućanstava ima pretplatu na širokopojasni pristup s brzinama od 100 Mbit/s i više.

Kako bi se ti ambiciozni ciljevi i ostvarili, za gradnju pristupnih mreža s takvim brzinama pristupa bit će neophodno koristiti državne potpore i potpore iz razvojnih fondova EU. Takve potpore su moguće samo na područjima gdje ne postoje pristupne mreže sljedeće generacije (NGA) te nije prisutan ni komercijalni interes privatnih ulagača, odnosno operatora.

HAKOM je, kako bi jedinicama lokalne samouprave olakšao pripremu projekata izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža, prije godinu dana objavio prvu verziju Interaktivnog portala s prikazom područja dostupnosti širokopojasnog pristupa, koji je u međuvremenu nadograđen i unaprijeđen i s drugim tematskim cjelinama.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...