Njihovo pismo i zahtjev donosimo vam u cijelosti

Marko Pupić Bakrač i Ante Rubeša zbog nerada traže smanjenje plaće za Kalmetu i Vrančića

Arhiva, ilustracija

Marko Pupić Bakrač i njegov kolega, također gradski vijećnik Akcije mladih Ante Rubeša podnijeli su zahtjev za smanjenjem plaće gradonačelniku Božidaru Kalmeti, te njegovom zamjeniku Zvonimiru Vrančiću. Njihov zahtjev neće se naći na dnevnom redu iduće sjednice Gradskog vijeća, jer se gradonačelnik poziva na pravo da se o njihovom zahtjevu očituje u roku od mjesec dana. Njihovo pismo i zahtjev donosimo vam u cijelosti.

Poštovani,
još u ponedjeljak 16.02.2015 godine vijećnik Ante Rubeša i ja podnijeli smo akt sa zahtjevom da se gradonačelniku prepolovi plaća zbog nerada. Na žalost ta točka se neće naći na idućoj sjednici GV 03.03.2015 godine jer se gradonačelnik poziva na pravo da svoje mišljenje na akt da u roku od mjesec dana.
Podsjetiti ću da je točka Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija Maraska park u Zadru stavljena na dnevni red 9 sjednice 03.07.2015 godine istog dana kada je zaprimljeno pismo namjere od društva Tenos d.o.o Zadar ( čitaj Zdenko Zrilić i Turci . Dakle da se sastavi cijeli akt za Zdenka Zrilića bilo je potrebno svega nekoliko sati a za mišljenje od par redaka na naš akt nije dovoljno ni sedam dana.
Izgleda da je gradonačelnik žvelt i učinkovit samo kada su u pitanju Zdenko Zrilić i njemu slični.
Pošto se sjednice vijeća zbog nerada gradonačelnika i njegove klike održavaju svaka gotovo tri mjeseca sada će gradonačelnik neradnik imati do iduće sjednice nekoliko mjeseci da se očituje o svom neradu. Sasvim primjeren rok za očitovanje s obzirom na njegove radne sposobnosti.

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
GRADSKI VIJEĆNICI
MARKO PUPIĆ-BAKRAČ
ANTE RUBEŠA

-GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA-

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

NADLEŽNOST ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
DONOŠENJE:

PRAVNI TEMELJ: – Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 3.
(„Narodne novine“ br. 28/10)
– Statut Grada Zadra, članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14)
-Poslovnik o radu gradskog vijeća, članak 45
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 13/09, 3/13, 6/14 i 9/14)
PREDLAGATELJI: Marko Pupić-Bakrač i Ante Rubeša

IZVJESTITELJ: Marko Pupić-Bakrač i Ante Rubeša

MATERIJAL IZRADILI: Marko Pupić-Bakrač i Ante Rubeša

Obrazloženje
Od početka saziva ovog Gradskog vijeća konstantan je problem neredoviti sazivanje sjednica Gradskog vijeća. U 2014 godini održano je svega 5 radnih sjednica i 1 protokolarna oko odluka o dojeli javnih priznanja Grada Zadra. Sve sjednice su bile sa preobilnim dnevnim redom kojeg je bilo nemoguće konzumirati. Usprkos upozorenja vijećnika da rad Gradske uprave u pripremi materijala za sjednicu treba biti ažurniji i da se sjednice trebaju sazivati češće ništa senije promjenilo, dapače situacija se iz sjednice u sjednicu pogoršava. Razvidno je da gradonačelnik ne može uvesti red i rad u ovu Gradsku upravu počevši od sebe samog pa nadalje. Vrijeme je da nakon verbalnih upozorenja koja nisu imala nikakvog učinka počnu poduzimati drastičnije mjere. Prva osoba koja treba snositi odgovornost za javašluk i nerad Gradske uprave jest gradonačelnik. Zato predlažemo ovo snižavanje koeficjenta za obračun plaće gradonačelnika.

Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14) Gradsko vijeće Grada Zadra na __. sjednici, održanoj dana ____________ 2014. godine, d o n s i

O D L U K U o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
Članak 1. U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Grada Zadra“ br.26/10) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
• za obračun plaće gradonačelnika, 3,210.
Članak 2. Ostale odredbe Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Grada Zadra“ br.26/10) ostaju nepromijenjene.
Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Glasniku Grada Zadra“, a primjenjivati će se od obračuna plaće za mjesec travanj 2015. godine.

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Ante Rubeša

Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra
Marko Pupić-Bakrač

Ostavi komentar koristeći Facebook 
Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar