11 uzaludnih koraka do zaštićenog računa

Otvaranje zaštićenog računa posljednji je spas mnogima koji se nađu pod ovrhama, ali nisu svi u istom položaju. Dok su pravila za zaštićene račune stalno zaposlenim dužnicima jasna, oni koji žive od honorara i dalje su žrtve administrativnog ping-ponga između Porezne uprave i Financijske agencije. Umjesto laganog ‘dvokoraka’, proces ishođenja pretvoren je u parodiju kafkijanskog procesa.

Honorarci kojima je dohodak od samostalnog rada jedini izvor primanja, tek su sredinom prošle godine, nakon niza prigovora Ministarstvu pravosuđa, dočekali odluku da im se više ne može ovrhom skidati sav iznos s računa, nego se i na njih primjenjuje pravilo o ograničenju od ovrhe.

Iako su im prava time trebala biti zaštićena, ona su i dalje mrtvo slovo na papiru, zbog neusklađenosti Porezne uprave i FINA-e. Dapače, pokušaj otvaranja zaštićenog računa za osobu koja živi od autorskih honorara, atmosferom podsjeća na kakav kafkijanski proces.

Naime, ako osoba koja je pod ovrhom, a uz to ima i nesreću da živi isključivo od autorskih honorara, poželi otvoriti spasonosni zaštićeni račun, mora biti spremna na neučinkovita ‘obijanja šaltera’ te dvije institucije, jer potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitka bez koje ne mogu otvoriti zaštićeni račun jednostavno ne vrijedi u poslovnicama FINA-e.

Prema zamisli FINA-e otvaranje spasonosnog zaštićenog računa u teoriji trebalo je izgledati poput laganog dvokoraka. Najprije pohitate u financijsku agenciju gdje zatražite zahtjev za otvaranje zaštićenog računa na kojem stoje svi vaši podaci te podaci tvrtke koja će vam ubuduće uplaćivati honorare.

Nakon toga službenici FINA-e vas upućuju u najbližu Poreznu upravu gdje vrlo brzo dobivate potvrdu o visini dohodaka i primitaka. Potom se vraćate u FINA-u gdje se nadate da je stvar gotovo riješena jer, uz traženu potvrdu, vaš i OIB tvrtke te prethodno otvoreni žiroračun, uvjereni ste da imate sve potrebno za ostvarivanje prava na zaštićeni račun.

No onda slijedi ono čega se svi pribojavaju. Pakao i parodija birokracije iz Kafkinog uredskog svijeta.

Ionako neshvatljiva birokracija još i više se približava atmosferi iz Kafkinih romana kada vas službenici obiju institucija uvjeravaju da je upravo ona druga pogriješila i da je ona kriva što vas se nemilosrdno ‘šeće’.

Pritom vas obje strane u Sizifovom poslu otvaranja zaštićenog računa prijateljski uvjeravaju da vas ona druga strana uporno i nepotrebno zavitlava. Tako se u Poreznoj može čuti ‘u FINA-i jako dobro znaju da vam moraju otvoriti zaštićeni račun na temelju uvjerenja koja smo vam izdali’, dok ćete, pak, u FINA-i čuti ‘u Poreznoj itekako znaju da vam na temelju te potvrde ne možemo otvoriti račun’ te da ‘od njih morate iskamčiti potvrdu prema kojoj nemate evidentiranih dohodaka od nesamostalnog rada’.

Da stvar bude još apsurdnija, Porezna uprava doista izdaje potvrdu u svrhu prava iz sustava socijalne skrbi i kojom službeno dokazujete jedino primanje dohotka i neoporezivog primitka koji nisu evidentirani u Poreznoj upravi, ali to službenicima u onoj drugoj ustanovi znači koliko i ‘lanjski snijeg’.

Štoviše, Ministarstvo pravosuđa je krajem veljače ove godine reguliralo Ovršni zakon kako ‘Porezna uprava ne vodi službenu evidenciju temeljem kojeg bi se mogla izdati potvrda o stalnosti novčanog primitka po osnovi drugog dohotka pojedinog poreznog obveznika, već za potrebe provedbe postupka ograničavanja ovrhe, Porezna uprava može izdati potvrdu o visini ostvarenog dohotka, iz koje je vidljivo je li porezni obveznik ostvaruje samo primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili ostvaruje i druge primitke koje utvrđuje i evidentira Porezna uprava’. O tome je obaviješteno i Ministarstvo financija, a samim time i FINA.

Financijska agencija je također obaviještena da Porezna uprava od 1. ožujka ove godine izdaje potvrde o primicima i dohocima ostvarenim nakon 1. siječnja 2014. koji obuhvaćaju podatke iz svih službenih evidencija Porezne uprave. No takva potvrda, iako je službena i ovjerena potpisom ravnatelja Porezne uprave i pomoćnika ministra financija Borisa Šuvaka, neće vam pomoći u FINA-i.

Tamo će vas tražiti takozvanu ‘potvrdu temeljem koje je vidljiv podatak iz službenih očevidnika kojom se potvrđuje da nemate evidentirane dohotke od nesamostalnog rada’. Drugim riječima, tražit će vas potvrdu koju ste prethodno pribavili u Poreznoj, iako ta potvrda u FINA-i nema pravni temelj.

Potvrda koju traži FINA, pojašnjeno je na šalteru novozagrebačke ispostave Agencije, ‘drukčije je sročena’, ali u zbilji govori u potpunosti isto. U Poreznoj upravi potvrđuju da znaju za tu misterioznu potvrdu, čiji fotokopirani obrazac u financijskoj agenciji iz nekih nedokučivih razloga nije moguće dobiti ‘jer se radi o službenom dokumentu’ koji prema stavu službenica FINA-e ima status poput izvornih Deset zapovijedi.

Ni tu nije kraj nevoljama uzrokovanih neusklađenostima. U Poreznoj upravi navode da, osim navedene potvrde o visini dohodaka i primitaka, u drugom dijelu 2015. godine planiraju izdavanje i analitičkih potvrda o visini dohodaka po isplatiteljima. Dakle, sve ono što već imate napismeno pribavljeno prije odlaska u poslovnicu FINA-e, a do kraja godine možda i usklađeno. Dotad se strpite i snađite, baš kao što ste se mogli strpjeti i snaći prije odluke Ministarstva pravosuđa da i honorarcima dopusti zadržavanje dviju trećina honorara, a sve kako bi se zaključkom iz resornog ministarstva ‘ubrzao ovršni postupak, uvela nova rješenja za učinkovitost uz manje troškove te očuvala pravna sigurnost i dostojanstvo ovršenika’.

Očito narušeno dostojanstvo ovršenika prokomentirao nam je Ante Gugo, glasnogovornik Udruge blokirani, inače, udruge s najvećim rastom članstva u Hrvatskoj.

‘Ovakav postupak nadležnih ustanova zapravo uopće ne čudi. Kada je pokrenuta ideja o otvaranju zaštićenih računa, čime bi se smanjila epidemija blokada, nitko od nadležnih nije proveo poštenu simulaciju kako bi sam postupak trebao izgledati. Uz to, institucije koje bi trebale pomoći blokiranim građanima u nevolji traže od njih da plate troškove otvaranja zaštićenih računa, čime dolazimo do krajnje nelogičnosti. Tražiti od nekoga tko ne može raspolagati sa svojim novcem da plati otvaranje zaštićenog računa, apsolutna je nelogičnost. Primjer s nemogućnošću otvaranja zaštićenog računa zapravo je samo nastavak svih onih nelogičnosti i apsurda s kojima se susreću oni zahvaćeni u svehrvatskoj spirali nevolja’, zaključuje Gugo.

Uzaludnih 11 koraka:

1. Doznajete da ste ovršeni.

2. Odlazite u Finu. Upućuju vas po potvrdu o visini dohodaka i primitaka za prošlu godinu. Pritom navode da jedino s tim dokumentom možete otvoriti zaštićeni račun.

3. U Poreznoj upravi izdaju vam potvrdu koja je dokaz jedinog primanja iz kojeg je vidljivo da Porezna uprava tijekom prošle godine nije evidentirala dohotke i primitke na vašem računu.

4. FINA odbija tu potvrdu. Upućuje vas natrag u Poreznu s riječima da ‘u Poreznoj vrlo dobro znaju da je taj dokument u FINA-i nevažeći’.

5. Vraćate se u Poreznu upravu, gdje vam službenica kaže da ona izdaje isključivo potvrdu koju ste prethodno dobili. Pritom navodi da je FINA ‘službenim dopisom upoznata s time da Porezna daje isključivo dokument koji imate i da ne postoji neki drugi valjani službeni dokument’.

6. Vraćate se opet u FINA-u gdje vam službenica pokazuje njihov službeni dokument kojimorate pribaviti u Poreznoj. Pritom vam ne dopušta da ga fotokopirate ili barem prepišete.

7. Odlazite još jednom u Poreznu i voditeljici područnog ureda Porezne prepričavate što sve stoji u FINA-inom dokumentu.

8. U Poreznoj vam fotokopiraju službeni dokument iz kojeg je vidljivo da je Ministarstvo pravosuđa konstatiralo da ‘Porezna uprava ne vodi službenu evidenciju na temelju koje bi se izdala potvrda o stalnosti novčanog primitka po osnovi drugog dohotka, već za potrebe provedbe ograničavanja ovrhe, Porezna izdaje isključivo potvrdu iz koje je vidljivo ostvaruje li porezni obveznik samo primitke od kojih se utvrđuje drugi dobitak ili ostvaruje i druge primitke koje utvrđuje i evidentira Porezna uprava.’ Iz tog dokumenta je vidljivo da je o svemu obaviješteno i Ministarstvo financija.

9. Vraćate se u FINA-u i predočavate im taj dokument. Službenica ga fotokopira i još jednom vas vraća u Poreznu s riječima DA vam službenica ‘mora izdati dokument’ koji vam u financijskoj agenciji ne žele dati na uvid.

10. U Poreznoj vas još jednom vraćaju u FINA-u, uvjeravajući vas da su o svemu obaviješteni te da je dokument financijske agencije nevažeći i moraju uvažiti potvrdu Porezne uprave.

11. Službenica FINA-e odbija otvoriti zaštićeni račun ‘jer nemate pravovaljani dokument’.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...