Vladine škare, u detalje poznato tko će najviše nastradati u rezovima

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila smjernice za uređenje sustava agencija, zavoda, fondova, centara i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima se među ostalim predviđa definiranje plaća u agencijama sukladno propisima za javne službe te njihovo spajanje.

Ta je odluka jedna od mjera Vlade usmjerena na smanjivanje prekomjernog proračunskog deficita, a koje je Vlada uputila Europskoj komisiji u okviru procedure prekomjernog deficita. Taj bi paket trebao donijeti fiskalni učinak 0,63 posto BDP-a ili 2,09 milijardi kuna u sklopu EU procedure.

Vlada je uz tu odluku usvojila i mjere privremene obustave izvršavanja državnog proračuna te mjera vezane uz trgovačka društva u vlasništvu države.

U sklopu tog iznosa, Vlada 500 milijuna kuna namjerava uštedjeti u poslovanju agencija. Država će tako putem svojih predstavnika u upravnim vijećima utjecati na plaće u agencijama, pa i onim neovisnim, kako bi ih uskladila s ostatkom javnog sektora. Priliku za uštede Vlada vidi i u smanjenju troškova servisnog osoblja u agencijama koje bi se trebale spojiti.

Spaja se 9 agencija

Današnjom, pak, odlukom Vlade o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih javnih institucija smanjuje se njihov broj sa 57 na 48. Ta odluka temeljena je na rezultatima provedene dubinske analize rashoda državnog proračuna, a smanjenje broja državnih agencija, zavoda, fondova i sl. treba se provesti do kraja ove godine.

Smanjenje će provoditi povjerenstvo, na čijem čelu je ministar uprave Arsen Bauk, a članovi predstavnici još sedam ministarstava u čijoj su nadležnosti agencije koje se spajaju, odnosno ministarstava gospodarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, zdravstva, regionalnog razvoja te znanosti i obrazovanja.

To bi povjerenstvo trebalo pripremiti akcijski plan s detaljnim aktivnosti i rokovima smanjenja broja agencija, a Akcijski bi plan Vlada trebala usvojiti do kraja svibnja ove godine, stoji u odluci.

U prvom će se krugu broj državnih agencija smanjiti za njih devet. Tako će se Državni zavod za zaštitu prirode pripojiti Agenciji za zaštitu okoliša, dok će Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija biti pripojene Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Hrvatski mjeriteljski institut pripaja se Institutu Ruđer Bošković, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Agenciji za odgoj i obrazovanje, a Agencija za znanost i visoko obrazovanje Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Racionalizacija troškova

Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje projekata EU pripojit će se Agencija za regionalni razvoj, Hrvatskim vodama će biti pripojena Agencija za vodne puteve, a dok će se Hrvatska agencija za hranu pripojiti Hrvatskom veterinarskom institutu, stoji u odluci Vlade.

Odluka sadrži i procjenu da će se troškovi poslovanja provedbom ovog smanjenja u 2016. godini smanjiti za približno 24,3 milijuna kuna.

Uz spajanje agencija i niveliranje plaća, među smjernicama je i racionalizacija troškova agencija. Tako se najavljuje definiranje standardnih troškovnika za agencije prema kojima će se morati ravnati. Primjerice, moglo bi biti određeno da državne ustanove i agencije ne smiju za prostore u kojima djeluju, plaćati najamninu veću od 11 eura po četvornom metru.

Manje službenih putovanja

Među Vladinim smjernicama je i smanjivanje troškova službenih putovanja za 10 posto u odnosu na prošlogodišnji iznos, kao i troškove za korištenje službenih vozila, dok bi najveći trošak za nabavu vozila trebao biti 180 tisuća kuna s PDV-om po vozilu.

Planira se i smanjenje rashoda prema ugovorima o djelu i to na 2 posto ukupnih izdataka za plaće.

Ovime se planira napraviti prilagodba sukladno preporukama Vijeća EU u iznosu od 847,5 milijuna kuna, od čega se na proračun odnosi 440,5 milijuna kuna, a na izvanproračunske korisnike 407 milijuna kuna.

Najveći rezovi kod Jakovine

Prema današnjoj odluci o mjerama privremene obustave izvršenja državnog proračuna za 2015., najviše će po toj osnovi biti smanjeni rashodi Ministarstva poljoprivrede, za 90,8 milijuna kuna te Ministarstvu financija, 52,4 milijuna.

Dodatno, pojedina ministarstva zadužena su da osiguraju smanjenje ukupnih rashoda izvanproračunskih korisnika pod svojom nadležnosti, pa tako Ministarstvo poljoprivrede za smanjenje rashoda Hrvatskih voda u ovoj godini za 102 milijuna kuna, Ministarstvo pomorstva prometa i infrastukture rashode Hrvatskih cesta za 105 milijuna kuna, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 100 milijuna te Ministarstvo zdravlja rashode HZZO-a za 100 milijuna kuna.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...