Od danas su na snazi nova pravila HAKOM-a za bolju zaštitu korisnika mobitela

Korisnici mobilnih mreža u Hrvatskoj od 1. svibnja mogu računati na bolju zaštitu svojih prava jer na snagu stupaju nova pravila Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) koja uz ostalo propisuju i da operatori moraju besplatno ‘otključati’ mobitele na zahtjev korisnika te da bonovi kojima nadplaćuje svoj račun moraju trajati najmanje tri mjeseca.Ta i druga nova potrošačka prava u segmentu korištenja elektroničkih komunikacija odnosno usluga u mobilnim mrežama koja stupaju na snagu s 1. svibnjem propisana su u dva pravilnika, izmjenjenom Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te u novom Pravilniku o prenosivosti broja koje je HAKOM donio u veljači ove godine i koji jasnije i detaljnije nego do sada reguliraju prava i obveze korisnika i operatora u elektroničkim komunikacijama.

Slijedom tih pravila HAKOM će, kako ističu, i pojačano provoditi nadzor na tržištu, provjeravajući pridržavaju li se svi operatori novih propisa, a i korisnike poziva da prijave nepravilnosti u primjeni novih pravila, ako na njih naiđu na elektroničku adresu [email protected]

U slučaju takvih prijava, HAKOM-ovi će inspektori donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja, napominju iz agencije.

Novosti u otključavanju uređaja, trajanju bonova…

Među novostima koje donose nova pravila zaštite potrošača-korisnika mobilnih komunikacija je ona da operatori svakom korisniku koji ima ugovornu obvezu i koji to zatraži moraju besplatno otključati uređaj u bilo kojem trenutku.

U slučaju unaprijed plaćene usluge, tzv. prepaid, otključavanje se može zatražiti nakon godinu dana korištenja usluge uz predočenje računa za kupovinu uređaja, a rok za otključavanje je 15 dana.

Do sada je obično bilo da operatori prodaju ‘zaključane’ mobilne uređaje, što znači da se u njih mogu staviti samo SIM kartice tog operatora, a ne i drugih, pa se događalo da se telefoni ‘otključavaju’ ili dekodiraju i na crno kako bi mogli koristiti ‘simove’ drugih operatora.

Novost je i da minimalno razdoblje unutar kojeg korisnik može koristiti sve ugovorene usluge nakon obnove računa bonom mora vrijediti najmanje tri mjeseca odnosno 90 dana od nadoplate, i to bez obzira na iznos bona i trajanje pojedine tarife ili opcije te podrazumijeva i da korisnik nakon nadoplate ima dovoljno novca na računu za pojedinu uslugu.

Operatori moraju omogućiti i korištenje probnog razdoblja od pet dana u mobilnim mrežama za javnu govornu uslugu (pozivi, SMS, MMS) i/ili pristup internetu, za vrijeme kojeg potrošač može ispitati udovoljava li usluga očekivanjima i odlučiti hoće li zadržati uslugu ili odustati od nje. Pritom plaća samo stvarnu potrošnju bez naplate bilo kakvih penala zbog eventualnog odustajanja. Do sada je taj probni rok trajao dva dana.

Izmjene pravila odnose se i na obvezu jasnoće uvjeta ugovora i cijene usluge, pa tako operatori od 1. svibnja na zahtjevu kojeg potpisuje korisnik moraju navesti osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju tijekom mjeseca, čime korisnik unaprijed može znati koliki mu je mjesečni fiksni trošak usluge.

Oba pravilnika sada jasnije propisuju i prava korisnika prilikom prelaska iz mreže jednog u mrežu nekog drugog operatora te naknade u slučaju kašnjenja prijenosa broja, neovisno radi li se o pokretnoj ili nepokretnoj mreži.

Operatori će poštivati odredbe

Operatori mobilne telefonije u Hrvatskoj, telekom tvrtke Hrvatski telekom (HT), Vipnet i Tele2 Hrvatska, upoznati su i poštivat će odredbe iz ta dva pravilnika te su i spremni za njihovo provođenje.

Iz HT-a su naglasili da će kao i dosad poštivati odluke nadležnog regulatora, dodajući da će valjanost postojećih bonova koja je trenutno manja od 90 dana uskladiti s novim pravilima, a kako je propisano i da su od 1. svibnja obvezni besplatno omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama, na zahtjev korisnika će bez naknade u roku od 15 dana omogućiti i ‘otključavanje’.

Ističu, pak, da neće biti promjena vezanih uz primjenu pravilnika kada su u pitanju plaćene opcije/tarife HT-a koje imaju određeno vrijeme valjanosti (primjerice jedan dan, sedam dana, 30 dana).

Iz Vipneta su povodom novih pravila samo kratko poručili da će zadana zakonska regulativa biti ispunjena s traženim datumom, kao i da nude mogućnost nadoplate bonovima prilagođene različitim potrebama korisnika koji mogu birati između različitih raspona cijena i trajanja bonova.

I Tele2 Hrvatska će, kako kažu, u svakom slučaju postupiti u skladu sa novim pravilima.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...