Ukupno će jednokratno novčano primanje biti isplaćeno za 1 104 895 korisnika

Sutra kreću isplate božićnica umirovljenicima, evo kolike će one biti

Arhiva, ilustracija
Tamni način

U ponedjeljak, 21. prosinca 2015., počinje isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine, te će biti isplaćena najkasnije do Božića, na račune u poslovnim bankama ili poštom ovisno o načinu primanja mirovine. Ukupno će jednokratno novčano primanje biti isplaćeno za 1 104 895 korisnika, a procjena sredstava potrebnih za isplatu iznosi oko 175.000.000,00 kn. Svim korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenih u isplati 30. studenoga 2015.:

  • za mirovinu do 1.000,00 kn isplatit će se 325 kn,
  • za mirovinu od 1.000,01 do 2.000,00 kn isplatit će se 225 kn,
  • za mirovinu od 2.000,01 do 3.000,00 kn isplatit će se 145 kn, a
  • za mirovinu od 3.000,01 kn i više isplatit će se 100,00 kn.

Korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (a nisu korisnici hrvatske mirovine) i mirovina im se isplaćuje u Republiku Hrvatsku, pripada jednokratno novčano primanje u svoti od 100,00 kn, bez obzira na visinu mirovinskih primanja. Potrebno je naglasiti da je HZMO od inozemnih nositelja mirovinskog osiguranja preuzeo podatke o visinama mirovine korisnika koji uz hrvatsku primaju i inozemnu mirovinu, te je kod izračuna visine jednokratnog primanja uzeta u obzir i visina inozemne mirovine.

Korisnicima mirovinskih primanja koji su ostvarili mirovinu na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili primjenom pravnih propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj i kojima je iznos mirovine iz hrvatskog osiguranja 3.000,01 kunu i veći, jednokratno novčano primanje isplatit će se u iznosu od 100,00 kuna.

Korisnicima mirovinskih primanja koji su ostvarili mirovinu na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili primjenom pravnih propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj i kojima je iznos mirovine iz hrvatskog osiguranja 3.000,00 kuna i manji, jednokratno novčano primanje isplatit će se u iznosu od 145,00 do 325,00 kuna, ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja u isplati u Republici Hrvatskoj i iz inozemstva.

Korisnicima za koje do 30. studenoga 2015. godine inozemni nositelj socijalnog osiguranja nije dostavio podatke, korisnik razmjernog dijela hrvatske mirovine ostvaruje pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 145,00 kuna.

Korisnici mirovinskih primanja koji su ostvarili mirovinu na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili primjenom pravnih propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj mogu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 29. veljače 2016. dostaviti potvrdu o visini mirovinskog primanja iz inozemstva ukoliko im ništa nije uplaćeno ili smatraju da im nije uplaćen odgovarajući iznos jednokratnog novčanog primanja.

Broj korisnika i svote jednokratnog novčanog primanja u prosincu 2015.:

– 325,00 kuna – 45992 korisnika mirovina – sredstva: 14.947.400,00 kuna

– 225,00 kuna – 306007 korisnika mirovina – sredstva: 68.851.575,00 kuna

– 145,00 kuna – 355046 korisnika mirovina – sredstva: 51.481.670,00 kuna

– 100,00 kuna – 378784 korisnika mirovina – sredstva: 37.878.400,00 kuna

– 100,00 kuna (države bivše SFRJ) – 19066 korisnika mirovina – sredstva: 1.906.600,00 kuna

Korisnicima kojima se mirovinska primanja isplaćuju preko Hrvatske pošte d.d. isplata jednokratnog novčanog primanja počinje 21. prosinca 2015. i bit će isplaćena do 24. prosinca 2015.

Korisnici koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama moći će raspolagati jednokratnim novčanim primanjem, u utorak, 22. prosinca 2015. Radi dostupa podatka o tome je li inozemni nositelj dostavio podatak o visini inozemne mirovine na internetskoj stranici Zavoda u pristupu je aplikacija pod nazivom „Provjera podatka o inozemnoj mirovini za isplatu jednokratnog novčanog primanja“.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe stoga će svim korisnicima kojima je redovan račun blokiran primanje biti isplaćeno na zaštićeni račun.

Ostavi komentar koristeći Facebook