U funkciji već četvrti dan

Na području Općine Sveti Filip i Jakov otvoreno reciklažno dvorište

Ivan Katalinić
Tamni način

Od 22. travnja na području Općine Sveti Filip i Jakov u funkciju je stavljeno reciklažno dvorište na lokaciji “Banovi bori”, iznad samog mjesta Sveti Filip i Jakov.

Na navedenom odlagalištu mještani Općine Sveti Filip i Jakov mogu besplatno zbrinuti razvrstani otpad i to:
• drvo (namještaj)
• papir i karton
• plastiku
• metal
• staklo
• otpad iz vrtova i parkova

Građevinski otpad, napominje se, u ovome trenutku se ipak ne prima, a prije navedeni otpad koji se prima može se odložiti svakoga dana (osim nedjelje) od 8 do 12 sati te od 16 do 19.

Reciklažno dvorište Sv. Filip i Jakov

Ostavi komentar koristeći Facebook