Predstavljanje projekta “Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku”

Predstavljanje projekta “Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku” održat će se u petak, 6. svibnja 2016. u 10:30 u korisničkom prostoru na 4. katu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u organizaciji HNK u suradnji s javnim ustanovama NP „Krka“, NP „Paklenica“, NP „Risnjak“ i PP „Kopački rit“.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ potpisali su Sporazum o suradnji na ovom projektu koji ima za cilj educiranje korisnika NSK, njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje na temu zaštite hrvatske prirodne i kulturne baštine te uključivanje u određene programe, kao i popularizaciju programa organizacija s područja zaštite i očuvanja prirode.

U sklopu projekta, javnosti će u petak, 6. svibnja biti prezentirana suradnja NSK i NP „Krka“, kao i još tri parka dionika u projektu: Nacionalnih parkova „Risnjak“ i „Paklenica“ i Parka prirode „Kopački rit“ te će posjetitelji moći razgledati tematske izložbe posvećene svakom parku.

Uz već postavljenju izložbu u čitaonici koja obuhvaća prirodne i kulturnopovijesne ljepote cijeloga Parka, NP „Krka“ predstavit će se tijekom godine s još tri izložbe: izložba slika i predmeta u sklopu predstavljanja Arheološkog lokaliteta Burnum; izložba Podzemna fauna špilja i jama u Nacionalnom parku „Krka“; izložba Voda i krš.

Na ovaj će način čitatelji i korisnici NSK imati priliku upoznati Nacionalni park „Krka“ kroz prizmu aktivnosti koje Park provodi u cilju zaštite prirode i valorizacije kulturnopovijesne baštine.  Nadamo se da će izložbe pobuditi interese mladih korisnika NSK i potaknuti ih na istraživački rad u sklopu njihova obrazovnog puta, pritom i na korištenje digitalne građe o Parku, te približiti radu Javne ustanove i mogućim oblicima suradnje. Ovaj projekt početak je suradnje koja će doprinijeti populariziranju znanosti, zaštite prirode i održivog razvoja kod šire javnosti, prvenstveno mladih.

U okviru suradnje pokreće se i projekt Virtualne izložbe o nacionalnim parkovima i parkovima prirode kako bi se okupila i predstavila zbirka digitalne knjižnične građe s temom prirodne baštine.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...