Treba vam ljetni posao? Traži se 34 “bobija”

Ako ste mladi i tražite ljetni posao, čitajte dalje, ovo bi mogla biti prava stvar za vas. Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2016. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 34 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ako ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra. Zahtjeve trebate dostaviti u PU Zadarsku (Ulica bana Josipa Jelačića 30), a zaprimaju se do 25. svibnja 2016. godine.

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati sljedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica:

1) mora imati navršenih 16 godina života ili više,

2) primjeren u učenju, ponašanju i radu

3) mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

4) prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (2000 kn).

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,

2. pravila prometa,

3. prometne znakove,

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete predignuti kod dežurnog službenika na ulazu u zgradu PU zadarske, u Ulici bana Josipa Jelačića 30, u Zadru.

Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...