prozvala ga stranka "pametno"

Zadarski ministar ponovno prozvan: “Zašto splitska djeca nemaju pravo na pedijatrijsku skrb!?”

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Stranka Pametno pozvala je ministra zdravlja i župana Splitsko – dalmatinske županije da se očituju o problemu zdravstvene skrbi djece predškolske dobi.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Pametno poziva ministra zdravlja i župana Splitsko – dalmatinske županije da se očituju o problemu zdravstvene skrbi djece predškolske dobi. Zašto se, iz godine u godinu, u drugoj županiji u RH po broju stanovnika, ponavlja problem s dostupnošću pedijatrijskih timova?

Situacija s pedijatrijskom skrbi za djecu Splitsko – dalmatinske županije zabrinjavajuća je već
više godina jer je pedijatara sve manje, a za djecu skrbe liječnici opće i obiteljske medicine.
Trenutno je, od predviđenih 36 timova na području županije, za mrežu zdravstvene zaštite
djece predškolske dobi ugovoreno njih 35, ali uvidom u popis ugovora s liječnicima
specijalistima pedijatrije jasno je kako su neki timovi već sada prepušteni nositelju koji nije
pedijatar, dok su za dva tima nositelji pedijatri s ispunjenim uvjetima za mirovinu. Njima se
pak odlukom ministra zdravlja produžuje ugovor svakih 6 mjeseci. Naravno, pitanje je
odgovara li to propisanim standardima.

Trenutno specijalizira sedam (7) budućih liječnika pedijatara, međutim, jednostavnom
matematikom može se utvrditi da ni oni neće biti dovoljni jer do 2021. godine, još deset (10)
pedijatara stječe uvjete za mirovinu. Dakle, za još najmanje 10.000 djece postoji mogućnost
nedostupnosti pedijatrijske skrbi u tom razdoblju.

Tko je odgovoran? Ravnatelj Doma Zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, dr. Petric
odgovoran je za to što nisu pravovremeno provedeni natječaji za potreban broj pedijatrijskih
specijalizacija, kojima bi se osigurala kontinuiranost, dostupnost i kvaliteta zdravstvene
zaštite za najosjetljiviju populaciju, novorođenu i predškolsku djecu.

Pametno smatra kako nema opravdanja za ovakvo neodgovorno postupanje jer je
prepoznavanje poteškoća u razvoju i kroničnih bolesti kod djece u najranijoj dobi preduvjet
ranoj intervenciji i pravovremenom liječenju. Tako se dugoročno osiguravaju bolji zdravstveni
i razvojni ishodi najugroženije djece. Tražimo odgovor na pitanje tko je ovlastio dr. Petrica da
zanemari preporuke stručnih liječničkih društava, zahtjeve roditeljskih udruga i samih
pedijatara, da se očuva model u kojem je upravo pedijatar nositelj skrbi za djecu predškolske
dobi i da samovoljno mijenja 75 godina razvijanu mrežu pedijatrijske skrbi koja daje izvrsne
rezultate? Kako je moguće da Županija, kojoj je zakonska dužnost popunjavanje mreže i
organizacija rada zdravstvenih ustanova na svom području, šuti i ne reagira?

Stoga Pametno inzistira da župan Ževrnja hitno pronađe rješenje ove situacije i sankcionira
neodgovorno ponašanje ravnatelja Doma zdravlja koje vodi ugrožavanju zdravstvene zaštite
najosjetljivije populacije, a ministar zdravlja, Dario Nakić preuzme odgovornost i po hitnom
postupku odobri i osigura provođenje transparentnog natječaja za potreban broj
specijalizacija iz pedijatrije. Time bi se dugoročno osigurala najviša razina kvalitetne
zdravstvene skrbi za djecu, za našu budućnost.

Ostavi komentar koristeći Facebook