Pred Božić

Usvojen Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

Arhiva, ilustracija

U četvrtak 22. prosinca u Općinskoj vijećnici u Sv. Filip i Jakovu održala se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv.Filip i Jakov na kojoj je usvojen proračun Općine Sv. Filip i Jakov (Donje Raštane, Gornje Raštane, Sikovo, Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar na Moru, Turanj) za 2017. godinu u iznosu od 31.482.000,00 kuna.

Sjednica se održala pod predsjedanjem Predsjednika Općinskog vijeća Igora Pedisića, a za usvajanje proračuna je glasalo ukupno deset prisutnih vijećnika od kojih je njih osam bilo za usvajanje proračuna i dva protiv. Na sjednici su prisustvovali i općinski načelnik Zoran Pelicarić, zamjenik općinskog načelnika Marin Katuša, pročelnica JUO Darinka Zorić, Voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i prostorno planiranje Jure Jelenić i Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti Darko Mikas te predstavnici medija (Zadarski list, Radio Bn/M i B-portal).

Za proračun je glasovalo sedmero HDZ-ovca među kojima su bili Igor Pedisić, Marin Colić, Leonardo Mikulić, Renata Batur, Tomislav Demo. Marijana Mrvičić, Anamarija Matešić,te Vid Pedisić iz SDP-a. S druge strane protiv proračuna je bilo dvoje vijećnika novoosnovane stranke MODES: Jovita Pirović i Mićo Birkić, dok je opravdano neposredno prije glasovanja sjednicu napustio Luka Erstić (MODES). Sjednici nisu nazočili vijećnici Kristijan Colić (MODES) i Joško Jukić (HNS).

Načelnik Zoran Pelicarić na sjednici je istaknuo kako je ovogodišnji proračun sastavljen da bude razvojan i okrenut prema boljoj budućnosti te da potiče demografsku obnovu koja uključuje socijalnu brigu o djeci i obitelji. Isto tako, naglasio je da je realni proračun u posljednje tri godine udvostručen i da se na njemu iz godine u godinu radi odgovorno, ambiciozno i konceptualno.

Na sjednici je istaknuto i kako su najznačajniji izvori prihodaprihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, zatim od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija (28.180.000.00 kn). Što se tiče razvojnog dijela proračuna on prvenstveno uključuje projekte kao što suuređenje plaže „Iza Banja“ u Sv. Filip i Jakovu i plaže „Morovička“ u Turnju (211.700,00 kn) koje su u fazi nastavka izrade projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta „Iza Banovih bora“(2.160.000,00 kn).

Jedan od važnijih projekata je i Rekonstrukcija javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova(1.721.000.00 kn) koji će se prijaviti na financiranje iz EU fondova preko natječaja – Mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH. Projekt prvenstveno predstavlja ulaganje u rekonstrukciju Kuntrate naselja Sv. Filip i Jakov, od Obale kralja Tomislava do Ulice Ivana Danila, obuhvaćajući trg ispred turističko-informativnog centra, trg kod crkve Sv. Mihovila i trg Na vr` sela te će se u sklopu projekta provesti aktivnosti koje uključuju uređenje javne površine ispred turističkog informativnog centra, pješačke zone i javne prometne površine. Svakako valja napomenuti kako se područje obuhvata nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline naselja Sv. Filipa i Jakova te će se svi radovi izvoditi uz arheološki nadzor i sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Zadru.S ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva te stvaranja uvjeta za razvoj i unapređenje gospodarskih i kulturnih aktivnosti, zona obuhvata projekta će biti u potpunosti popločena i pretvorena u pješačku zonu s pripadajućim elementima urbane opreme (klupe za sjedenje, fontana, turistički info pano).

Među ostalim projektima koji su u pripremi ističe se iuređenje mjesnih luka i pristaništa, proširenje mjesnih grobljai izgradnja ispračajnica, izgradnja i ucrtavanje biciklističkih staza i nogostupa, zatim i izgradnja suvremenog kanalizacijskog sustava s pročišćivaćem otpadnih voda i izgradnja suvremenog vodoopskrbnog sustava. Isto tako, u planu je i poduzetnička infrastruktura – Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov, izgradnja novog dječjeg vrtića u Turnju,adaptacija zgrade za redoviti program predškole u Raštanima Gornjim, obnova kule Fortice (Ljetnikovac obitelji de Soppe) te obnova kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu.

U proračun je uključen i projekt Izgradnje nerazvrstane prometnice sa pripadajućom infrastrukturom u mjestu Turanj u predjelu Krč (1.591.000,00 kn) koji je već prijavljen na natječaj za sufinaciranje iz EU fondova. Kako jepostojeća prometnica dijelom makadam, a dijelom asfaltirani put sa rastrošenim asfaltnim zastorom bez uređenih poprečnih i uzdužnih nagiba, na njoj su predviđeni građevinski radovi, vodoopskrba, sustav javne rasvjete te sanitarna kanalizacija i odvodnja. Cilj ovog projekta je omogućiti daljnji razvoj T1 i T2 zona da bi ruralna područja opet postala poželjna mjesta za život i rad.

U suradnji sa Državnom geodetskom upravom ulagati će se u geodetsko – katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina za katastarsku općinu Turanj koja obuhvaća tri naselja (Sveti Petar na Moru, Sikovo i Turanj). Općina Sveti Filip i Jakov sufinancira 60% ukupnog iznosa projekta, odnosno 2.301.075,00 kuna sa PDV-om.

Među ostalim bitnijim stavkama Proračuna uključeno je i održavanje komunalne infrastrukture (1.070.000 kn), javna rasvjeta (200.000 kn), razvoj i upravljanjesustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda (2.043.000,00 kn), kanalizacija (1.500.000.00 kn), zaštita okoliša i energetska učinkovitost (2.986.000,00 kn), upravljanje imovinom (9.792.500,00 kn), osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje (1.072.000,00 kn od čega na stipendije ide 280.000,00), razvoj sporta i rekreacije (350.000,00 kn),promicanje kulture (566.500,00 kn) i poticanje razvoja turizma (896.700,00).U sklopu programa socijalne skrbi za 2017. godinu s ukupno 314.000.00 kn osim sufinanciranja socijalne skrbi sufinancirati će se i pomoć u kući putem ustanova u javnom sektoru te naknada za novorođenu djecu.

Najveća rasprava vodila se oko financiranja sportskih udruga pri čemu je vijećnica Jovita Pirović predložila da se 50.000,00 kn predviđenih za NK Raštane raspodjele na druge nogometne klubove iz razloga neaktivnosti kluba, sa čim se nije složio vijećnik Mićo Birkić. Vijećnik Tomislav Demo je izjavio kako je potrebno donijeti jasne kriterije za financiranje sportskih udruga. Darko Mikas je odgovorio kako su u 2015. godini doneseni kriteriji bodovanja i Pravilnik o financiranju udruga prema kojem se dodjeljuju sredstva.

Osim usvojenog Proračuna za 2017. godinu ostali donesni akti su: Program rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2017., Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2017. godinu, Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta, Odluka o zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone 2017., Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.

Ostavi komentar koristeći Facebook