Predsjednik SDP-a

Bernardić posjetio Pag i pokudio Zadarsku županiju zbog zanemarivanja grada

Arhiva, ilustracija

U srijedu 4. siječnja u posjeti Zadarskoj županiji je predsjednik SDP-a Davor Bernardić. U jutarnjim satima je boravio na Pagu, gdje je u Kneževom dvoru održana konferencija za medije. U 17 sati predsjednik Bernardić će nazočiti sjednici Županijskog odbora, tamo će se susresti sa predsjednicima gradskih i općinskih organizacija iz županije. Tema sjednice će biti priprema SDP-a za lokalne izbore.

Zamjenik  gradonačelnika Paga, Dario Grašo je na početku istakao da Paški SDP na predstojećim lokalnim izborima želi dobiti podršku da nastavi voditi Grad Pag zajedno sa svojim partnerima i biti odgovoran faktor za boljitak svih građana. „Stanje u Gradu koje smo zatekli pred nepune četiri godine: proračunski manjak od cca 6 milijuna kn, minus na računu od 1,5 milijuna kuna, bez detaljnih planova i prostornog plana koji ograničava ulaganja u hotele i turističke zone, bez realiziranih pomoći ministarstava i fondova u proračunu; doveli smo do smanjenje proračunskog manjka na cca 500.000 kn, proračun od gotovo realiziranih 39 milijuna kn za 2016, što je duplo više nego 2012. Pred realizacijom smo nekoliko velikih projekata uz pomoć ministarstava : nova zgrada dječjeg vrtića Paški mališani cca 18,6 miljuna kn, prvi u županiji proveli sanaciju odlagališta Sv.Kuzam sa 10,8 miljuna kn te je započeta izgradnja reciklažnog dvorišta, završena je  zaobilaznica državne  ceste D-106 vrijedna 13,5 miljuna kn, završena kanalizacijska mreža za područje Bašace i SV.Jelene, završeno spajanje bušotina na vodocrpilištu Vrčići kojom je poboljšana vodoopskrba za južna naselja Grada Paga, izrađena je projektna dokumentacija u suradnji sa Županijskom lučkom upravom za izgradnjom komunalne lučice i postavljenje pontona za privez brodica, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i prenamjenu prva tri magazina soli. Nadamo se da će naš trud i rad biti prepoznat na predstojećim lokalnim izborima i da ćemo od građana Paga dobiti povjerenje da vodimo Grad Pag i u narednom razdoblju.“

Davor Bernardić je uputio čestitku  gradskoj upravi na uspješnom vođenju Paga, kao i na uspješnom rješavanju problema izgradnje vrtića. Žao mu je što Zadarska županija zanemaruje Pag, što nije pokrenut projekt srednje škole za koje je grad osigurao sve preduvjete, od zemljišta do građevinske dozvole. To je način na koji se zadržavaju mladi ljudi na otok i način da mladi razviju i ostvare svoj potencijal na otoku.

Na pitanje novinara o mogućoj privatizaciju HEP-a rečeno je da je HEP strateška hrvatska kompanija jer je struja neophodna za sva domaćinstva i gospodarske resurse. Iskustvo sa svima koji su privatizirale elektroenergetski sustav je da je došlo do pada kvalitete isporuke električne energije i do poskupljenja struje.

Ostavi komentar koristeći Facebook