radovi studentica 3. godine Odjela za nastavničke studije

Izložba pod naslovom “Slika grada – grad kao slika” otvorena u Malom salonu Muzeja Like Gospić

Arhiva/ZARAPIX
Tamni način

Tema Vrijeme u sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti bila je poticaj za likovne radove studentica 3. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću. Doslikavanjem, kolažem i fotomontažom na uvećanim fotografijama zgrada u staroj gradskoj jezgri studentice su  intervenirale u povijesno i postojeće stanje i ponudile kreativna rješenja za revitalizaciju pješačke zone oko katedrale.
Likovno preoblikovanje fasada na fotografijama odabranih objekata prilog je redefiniciji urbanog prostora grada Gospića. U ovom projektu objedinjen je problem likovnog preteksta – zatečenog stanja, likovnog teksta – odnosa boje, oblika, tekstura, te povijesnog, kulturnog, antropološkog i umjetničkog konteksta. Potonji je vezan za kulturnu i prirodnu baštinu, što je okosnica studijskog programa Odjela za nastavničke studije u Gospiću.

Izložba je otvorena od 6. travnja 2017.  do 10. svibnja 2017.

Studentice autorice likovnih radova: Nita Ratković, Antonela Katić, Iva Bogdanović, Martina Štrk, Elizabeta Kukić, Andrea Demin, Ivana Žgela, Ana Rukavina, Ana Baričević, Katarina Bunčić, Ivona Ivić, Ana Martinjak, Dalia Pašić, Katarina Prebeg, Marijana Markovinović, Barbara Bogić, Marija Romac, Silvija Šoreter, Josipa Raić.

Ostavi komentar koristeći Facebook