Subvencionirani krediti za stanove dodijeljivat će se prema redosljedu zahtjeva

Danas će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama javno otvoriti ponude banaka koje su se javile na natječaj za subvencionirane kredite.

Uz imena banaka koje su uključene u najnoviji državni projekt subvencionirane kupnje stanova, zainteresirani će doznati i kamatnu stopu po kojoj će kupovati stanove.

Država je u zakonu navela da prve četiri godine kamatna stopa ne smije biti viša od 3,75 posto, no očekuje se od banaka da ponude i niže kamatne stope, a Agencija će, na osnovu uvjeta propisanih u javnom pozivu za prikupljanje ponuda, izabrati banke preko koje će građani kupovati stanove po povlaštenim uvjetima. Popis banaka bit će objavljen na internetskim stranicama APN-a.

Subvencionirane kredite mogu tražiti svi hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Agencija podsjeća da će se subvencioniranje kredita odobravati za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Banke i državni APN kažu da je interes građana velik, a prvi zahtjevi za subvencijom mogli bi se početi predavati krajem kolovoza. Procedura je takva da se zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita prvo predaje u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a o samom početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja neće se razmatrati. Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN provjerava je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banki.

Država je u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna, što znači da će broj subvencioniranih kredita biti ograničen, pa APN naglašava da će se subvencije kredita odobravati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita. Procjenjuje se da će odobrena sredstva biti dovoljna za tisuću stanova ili kuća, piše Večernji list.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...