Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost”

Volonterski Centar Zadar započeo je s provedbom projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost” koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2017. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost” jest povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove volonterske programe kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje.

Kako volonterstvo nije odgovarajuće zastupljeno u školskim kurikulima, edukacijom učitelja/profesora tj. stručnih suradnika u školama sa područja Zadarske županije doprinjet će se razvoju volonterstva kao najčešće zastupljenog građanskog aktivizma. Zajedničkim sudjelovanjem na edukaciji predstavnika neprofitnih organizacija, ustanova socijalne skrbi, škola, jedinica područne samouprave i drugih, došlo bi do umrežavanja sudionika edukacije te bi se postigao efekt suradnje među neprofitnim organizacijama, bilo da se radi o socijalnim, odgojno-obrazovnim ustanovama ili organizacijama civilnog društva.

Razvojem novih volonterskih programa u socijalnim ustanovama koji su specifično namijenjeni učenicima srednje škole, omogućilo bi se stjecanje novih znanja i vještina kao dobra podloga za upis na određene fakultete (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu priznaje volontiranje u ovom području rada, kao prednost pri upisu).

U suradnji s OŠ Voštarnica, Dječjim vrtićem Latica, Domom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, Kabinetom za ranu intervenciju u sklopu Caritasa Zadarske nadbiskupije i Doma za odgoj djece i mladeži Zadar učenicima će se ponuditi volonterski programi kako bi se prije samog upisa na fakultete, upoznali sa strukom koju bi kasnije eventualno odabrali. Obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije smatramo da ćemo na ovaj način doprinijeti i na potrebe u lokalnoj zajednici. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane srednjoškolce da nam se pridruže.

S ciljem promocije i informiranja građana o volonterstvu na razini Zadarske županije, VCZD će se uključiti u nacionalnu kampanju “Hrvatska volontira”  koju organizira Hrvatska mreža volonterskih centra na nacionalnoj razini. Kao i svake godine, 05. prosinca obilježit će se  Međunarodni dan volontera u koji će se uključiti veliki broj mladih čime će se doprinijeti promociji volonterstva na području Zadarske županije.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...