ZADRA NOVA daje 3,2 milijuna kuna općinama i gradovima za izradu dokumentacije za komunalnu i socijalnu infrastrukturu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provode Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

•jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. ,II. i III. skupinu

•jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13)).

Prihvatljiva područja sufinanciranja su komunalna i socijalna infrastruktura: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare), objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi troškovi su: trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata, trošak izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole, trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta), trošak ishođenja građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave, trošak izrade izvedbenog projekta, trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu, druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Iznos sufinanciranja:

• 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,

• 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom i riješeni imovinsko – pravni odnosi.

Poziv za iskaz interesa s prilozima i smjernice za podnositelje zahtjeva dostupni su na web stranici: www.zadra.hr pod nazivom Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova – Ne otvarati, na adresu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017. godine.

Sve informacije o Pozivu možete dobiti u Agenciji za razvoj Zadarske županije na slijedeće brojeve telefona: 023/233-164 i 023/233-161 kao i osobnim dolaskom na informativni sastanak.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ne zaboravite i preuzeti našu aplikaciju za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...