Društveno poticajna stanogradnja

Grad Nin nije siguran ima li interesa za POS stanove pa provodi anketu da ispita javno mnijenje

Ilustracija
Tamni način

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje – POS, Grad Nin poziva sve građane koji nemaju rješeno stambeno pitanje, a ukoliko su zainteresirani, da dođu u Grad Nin po anketni upitnik o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi koji se može preuzeti u pisarnici Grada Nina ili u prilogu ove obavjesti.

Važno je ispunjen i obvezno potpisan upitnik dostaviti na adresu Grada Nina, Višeslavov trg 1, 23 232 Nin, odnosno skeniran poslati mailom na [email protected] ili [email protected]

Upitnici se zaprimaju najkasnije do 03. studenog 2017. godine. Ukoliko građani iskažu interes, Grad Nin u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama- APN, planira provesti Program POS-a.

Formular možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Nina.

Ostavi komentar koristeći Facebook