Treće reciklažno dvorište u Zadru

Započelo s radom reciklažno dvorište u Gaženici

Arhiva AZD/Ilustracija
Tamni način

Danas je započelo s radom reciklažno dvorište u Gaženici, treće po redu reciklažno dvorište u Zadru. U reciklažno dvorište građani Zadra mogu potpuno besplatno donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE)  otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr. Grad Zadar je, s obzirom na broj stanovnika, dužan osigurati funkcioniranje najmanje tri reciklažna dvorišta. Troškovi opremanja i izgradnje iznosili su 1.756.599,95 kuna s PDV-om što je 80 % sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Trenutno je u funkciji reciklažno dvorište na odlagalištu Diklo u zapadnom dijelu grada, potom mobilno reciklažno dvorište kojim je obuhvaćen središnji dio grada te je izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta Gaženica obuhvaćen i istočni dio grada. Ovime je Grad Zadar ispunio zakonsku obvezu osiguranja reciklažnih dvorišta. Kako bi se podignula svijest o ograničenosti i potrošivosti resursa te rastu količine otpada koje svakodnevno proizvodimo, Grad Zadar poduzima razne aktivnosti oko edukacije građana o potrebi recikliranja otpada. Reciklažna dvorišta namijenjena su upravo tome, odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Pozivaju se građani da u što većoj mjeri odvajaju otpad u svojim kućanstvima te izdvoje sav reciklabilni otpad i odlože ga u primjerene spremnike kako bi u konačnici stvorili što manje otpada za odlaganje na odlagalištu.

Ostavi komentar koristeći Facebook