DONESEN PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD

Od 17,5 milijuna kuna proračuna Općine Starigrad, 15,1 milijun dolazi iz prihoda od poslovanja

Arhiva AZD/Ilustracija
Tamni način

Proračun Općine Stare Starigrad za 2018. godinu iznosi 17.586.480,00 kn, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.121.480,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 850.000,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.515.000,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 17.586.480,00 kn, a uključuju rashode poslovanja u visini od 10.631.480,00 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 6.870.000,00 kn te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 85.000,00 kn.

Značajnija sredstva će se uložiti u izgradnju i razvoj komunalne infrastrukture. Za ostvarivanje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini predviđeno je ukupno 4.482.000,00 kuna, a za ostvarivanje programa održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je ukupno 3.955.000,00 kuna.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

 

Možda ste propustili pročitati