Slučaj benzinska na Viru; Općina Vir će poduzeti pravne korake kaznenog progona

Nastavlja se rat priopćenjima između Općine Vir i  Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije  vezano uz izdavanje građevinske dozvole investitoru Tri Bartola za gradnju benzinske pumpe, o čemu smo već pisali. Nakon izvještaja s tiskovne konferencije, cirkularnim pismom prema medijima reagirala je prozvana pomoćnica pročelnika navedenog odjela Ivona Cota, a sada se priopćenjem kojeg potpisuje načelnik Kristijan Kapović javljaju iz Općine Vir. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

 

Nakon iznijetih izjava u medijima od strane pročelnika Olivia Meštrovića i pomoćnice pročelnika Ivone Cote Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije kao reakciju na održanu press konferenciju od strane Općine Vir, primorani smo još jednom pojasniti nezakonitosti u postupku donošenja građevinske dozvole za gradnju benzinske postaje na Viru van građevinskog naselja, odnosno izvan GP- a (građevinskog područja) PPUO Vir.

Kao što smo već naveli, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije odnosno pomoćnica pročelnika Ivona Cota je prekršila odredbe članka 129. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” br. 47/09), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 108. i 110. Zakona o gradnji („Narodne novine” br. 153/13, 20/17), članka 3. stavka 1. točke 12. i st. 34., članka 76. st. 2. točka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13, 65/17), i odredbe od članka 60. do članka 70. koje pokrivaju gradnju van naselja odnosno izvan GP-a Prostornog plana uređenja Općine Vir („Službeni glasnik Zadarske županije” br. 2/04, „Službeni glasnik Opčine Vir” br. 1/07).

Sukladno navedenom, po Zakonu o upravnom postupku Općina Vir je javnopravno tijelo koje se vodi u registru javnopravnih tijela Republike Hrvatske nod brojem JPT 1370, bez čijeg pozitivnog očitovanja ili potvrde o usklađenosti projekta nije moguće izdati zakonitu građevinsku dozvolu. Očito je da su prekršene zakonske odredbe, te da se radi o nezakonito izdanoj građevinskoj dozvoli što potvrđuje činjenica da je na zahtjev projektanta Blok projekt d.o.o. u ime investitora Tri Bartola d.o.o. dana 10. veljače 2017. godine podnesen zahtjev prema nadležnom Upravnom odjelu Općine Vir, ali s obzirom na neusklađenost projekta s PPUO Vir, jer se radilo o čestici nekretnine koja nije građevinska i nalazi se van GP-a, te je
gradnja takvog objekta protivna odredbama PPUO-a Vir koje reguliraju gradnju van naselja, odnosno izvan GP-a, Upravni odjel Općine Vir u pismenoj formi dao je dana 20. veljače 2017. godine negativno očitovanje na podneseni zahtjev. Kako je nezakonito dozvola ipak izdana, Općina Vir sukladno članku 129. Zakona o općem upravnom postupku koji propisuje da se rješenje može poništiti ukoliko se donijelo bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela, a mi imamo spoznaju da uz naše negativno očitovanje su projektantu u ime investitora još priložena dva negativna očitovanja javnopravnih tijela i to JPT 1896 Vir održavanje d.o.o., i JPT 1895 Vodovod-Vir d.o.o. te su ukupno zanemarena tri zakonski potrebna dokumenta da bi se izdala zakonita građevinska dozvola. Stoga ćemo pokrenuti postupak poništenja nezakonito izdane građevinske dozvole.

Naime, u čl. 3. st. l. točki 7 . Zakona o gradnji navedeno je da su javnopravna tijela sva tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli i dr. nadležni za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja koji utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem projekta na način propisan Zakonom sudjeluju u gradnji građevina, što podrazumijeva Upravni odjel Općine Vir.

Člankom 3. st. I . točka 12. Zakona o prostornom uređenju propisano je da su javnopravna tijela sva tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli i dr. nadležni za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja koja davanjem zahtjeva i mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i/ili utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem idejnog projekta na način propisan Zakonom sudjeluju u sustav prostornog uređenja, a u točki 34. istog članka navedeno je da je stručno upravno tijelo upravni odjel, odnosno služba općine, grada, velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležna za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a to znači da je Upravni odjel za prostorno uređenje graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir jedino zakonom ovlašteno tijelo da tumači odredbe PPUO-a Vir, pa ukoliko je Upravni odjel Zadarske županije koji izdaje građevinske dozvole bio u bilo kakvoj nedoumici vezano na tumačenje odredbi PPUO-a Vir, bio se slobodan u pismenoj formi sukladno zakonu obratiti nadležnom stručnom upravnom tijelu za tumačenje, u ovom slučaju Upravnom odjelu za prostorno uređenje Općine Vir, ali s obzirom na očitu intenciju počinjenja kaznenog djela i kršenja zakona od službenice lvone Cote bilo je očekivano da se to neće dogoditi.

U čl. 108. st. 2. točki 5. Zakona o gradnji i navedeno je da se u zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilažu potvrde javnopravnih tijela daje glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima, a u čl. 101. st. I . točki 2. istog zakona da se građevinska dozvola izdaje kad se utvrdi da su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta. Općina Vir nije izdala potvrdu glavnog projekta za gradnju benzinske postaje van naselja, kao što nisu učinila trgovačka društva Vir održavanje d.o.o. i Vodovod Vir d.o.o. koja su također javnopravna tijela na području Općine Vir. Prema navedenom, očite su nezakonitosti u postupku donošenja građevinske dozvole.

U građevinskoj dozvoli Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije se poziva na čl. 10. i 95. Prostornog plana uređenja Općine Vir u kojima je navedeno da u zaštićenom pojasu javne ceste mogu graditi i građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima kao što su benzinske postaje, međutim ti članci se odnose samo na gradnju unutar Gp-a, odnosno građevinske zone što i potvrđuje dio Prostornog plana uređenja Općine Vir od čl. 60. do čl. 70. gdje su propisani uvjeti gradnje van naselja, odnosno izvan GP-a, a u tom dijelu nije predviđena mogućnost gradnje benzinske postaje.

Naglašavamo da je člankom 76. st. 2. Zakona o prostornom uređenju jasno propisano da se prostornim planom uređenja općine propisuju uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, osim zahvata državnog i regionalnog značaja, i pošto u zahtjevu projektanta u ime investitora Tri Bartola d.o.o. nije priložena ni uredba ni odluka Vlade R. Hrvatske da je privatna investicija izgradnje benzinske pumpe investitora Tri Bartola d.o.o. mimo svih zakonskih propisa i odredbi PPUO-a Vir državni odnosno regionalni interes nismo mogli pozitivnim očitovanjem odgovoriti investitoru, već sukladno zakonu samo donijeti negativno mišljene.

Na posljetku naglašavamo da će Općina Vir poduzeti pravne korake kaznenog progona protiv odgovornih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela i prekršile više zakona i podzakonskih akata i to kao poticatelje na kazneno i prekršajno djelo investitora Tri Bartola d.o.o, a kao izvršitelje projektantsku kuću Blok projekt d.o.o, i pomoćnicu pročelnika Ivonu Cotu. Ako netko smatra da pozivanje općinske uprave i stručnih službi Općine Vir na poštivanje i provođenje zakona predstavlja prijetnju umjesto provođenje pravne države u Republici Hrvatskoj, onda mi kao odgovorne osobe ne dijelimo isti vrijednosni sustav s dotičnima i nikako ni jučer ni danas ni sutra s njima nećemo naći zajednički jezik.

Ovo nije izolirani slučaj, godinama upravni odjeli Općine Vir imaju problema u komunikaciji sa službenicima županijskih Upravnih odjela, a to se prvenstveno odnosi u različitom gledanju i tumačenju na postojeće zakonske propise, tako da smo više puta kao općinska uprava Općine Vir dolazili u situaciju da tužimo Upravnom sudu R. Hrvatske u Splitu upravne odjele Zadarske županije te smo do sada imali višestruku pravnu praksu odnosno presude Suda u našu korist, odnosno sudskim putem potvrđene su stajališta upravnih odjela Općine Vir.

Očekujemo od novoizabranog čelništva Zadarske županije, župan, dožupani, koje je dobilo većinsku potporu građana Općine Vir da će ustrajati na provođenju zakona i uvođenju reda unutar upravnih odjela Zadarske županije. Dapače, s obzirom na dosadašnju suradnju uvjereni smo da će u najkraćem roku u tome uspjeti.


Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Jutarnja kronika dostupna je i na svim ovim sjajnim podcast platformama:

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...