SEMINAR UO ZADAR

Devedeset sudionika na seminaru sastavljanja financijskih izvještaja

Arhiva AZD/Ilustracija

Udruženje obrtnika Zadar je i ove godine organiziralo još jedan u nizu besplatni seminar na temu sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2017. godinu za svoje članove obrtnike, koji obavljaju djelatnost knjigovodstvenih usluga. Seminar je održan u danas u prostorijama COIN coworkinga, a organiziran je na inicijativu Ceha intelektualnih usluga.

Predavač na seminaru bila je Đurđica Mostarčid, savjetnica za financije, te ujedno i Predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Ovakve edukacije Udruženje obrtnika organizira ved duži niz godina u namjeri da svojim članovima omogudi da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih uz promjene zakonskih propisa iz područja financijskog poslovanja. Na seminaru su obrađene sljedede teme vezane uz nedavne izmjene poreznih propisa:

  • Obračun plada, drugog dohotka i obrazac JOPPD
  • Obračun putnih troškova
  • Knjigovodstveni tretman leasinga vozila
  • Porezni tretman troškova reprezentacije
  • Godišnji i mjesečni obračun PDV-a
  • Prijava poreza na dohodak i dobit za 2017. godinu

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogudila uključivanje u raspravu svih sudionika. Broj zainteresiranih sudionika bio je velik te je seminaru prisustvovalo preko 90 sudionika. Upravo zahvaljujudi navedenom, Udruženje obrtnika Zadar nastavit će s organizacijom ovakvih i sličnih seminara za koje članovi iskažu interes.

Ostavi komentar koristeći Facebook