Izgradnja menze s paviljonima, studentska ambulanta, obnova stare Tehničke škole…

Zadar će imati moderno međunarodno sveučilište koje će biti generator znanja i pokretač inovativnih promjena, stoji u Strategiji zadarskog Sveučilišta od 2017. do 2022. godine.

Uvjeti rada poboljšat će se izgradnjom studentske menze s paviljonima, studentskim klubom, ambulantom, pripremom za izgradnju zgrade namijenjene iz STEM područja, obnovom stare Tehničke škole, obnovom i prenamjenom jednog od vojnih objekata na otoku Molatu u sklopu programa Arhipelogos itd.

“Sveučilište u Zadru je prostor kreativnog stvaranja i transfera novih znanja i tehnologija” – misija je zadarskog sveučilišta, postavljena Strategijom razvoja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, temeljnim strateškim dokumentom kojim se uređuje razvojni smjer Sveučilišta u nadolazećem petogodišnjem razdoblju.

Strategija je napisana u srpnju prošle godine te prihvaćena na sjednici Senata 24. listopada. Na 82 stranice donosi analizu i ocjenu postojećeg stanja, rezultate provođenja prijašnjih strategija te strateški okvir s vizijom i ciljevima za navedeno razdoblje. Ciljevi prethodne strategije ostvareni su samo djelomično, zbog vanjskih uzroka poput promjene zakonske regulative te unutarnjih manjkavosti u organizaciji rada i provedbi pojedinih aktivnosti.

– Zamisao razvoja Sveučilišta tijekom narednog petogodišnjeg razdoblja temelji se na internoj analizi, samovrjednovanju, identificiranju prednosti i nedostataka tijekom proteklih pet godina, materijalnim, ljudskim i financijskim resursima te smjerovima obrazovne politike i drugih resornih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sukladno Strategiji očekujemo ostvarenje artikuliranih ciljeva, prvenstveno onih usmjerenih na studente, sveučilišne profesore i ostale djelatnike te uvjete rada svih zaposlenih. Isto tako, poseban se naglasak stavlja na inovativne i kreativne pothvate u svim procesima rada Sveučilišta (istraživanje, poučavanje i učenje), znanstvenu i nastavnu internacionalizaciju te jačanje kadrovskih kapaciteta, ističe u uvodnoj riječi rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican.

Od ciljeva postavljenih prethodnom strategijom istaknuto je uklapanje znanstveno-istraživačkog djelovanja u jadransku i mediteransku koncepciju, a učinjeni su i iskoraci u kolaborativnim projektima povezanim s gospodarstvom i civilnim sektorom, osobito u biotehničkom području znanosti. Sveučilišni odjeli pridonijeli su očuvanju i izgradnji gradskog i regionalnog identiteta putem istraživanja prirodne i kulturne baštine, objavom edicija koje obrađuju naselja Zadarske županije, javnim nastupima djelatnika itd.

Sveučilište u Zadru u budućnosti se vidi kao moderno međunarodno sveučilište koje je generator znanja i pokretač inovativnih promjena zasnovanih na potrebama društva te načelu jednakih mogućnosti, društveno odgovornog ponašanja i visokih etičkih standarda. To će se postići ostvarenjem četiriju strateških ciljeva – unaprjeđenjem uvjeta rada studenata i djelatnika Sveučilišta, jačanjem kadrovske strukture, implementacijom inovativnih procesa te njegovom internacionalizacijom.

Uvjeti rada studenata i djelatnika poboljšat će se osiguravanjem prikladnog radnog prostora i opreme te smještaja i prehrane. S tim ciljem planira se izgradnja studentske menze sa studentskim paviljonima, priprema dokumentacije za izgradnju zgrade namijenjene odjelima koji izvode znanstvena istraživanja i studijske programe iz STEM područja i servisnim sadržajima za studente (studentski klub, multimedijalni prostori, studentska ambulanta i dr.) u kompleksu Novog kampusa, obnova stare Tehničke škole te obnova i prenamjena jednog od vojnih objekata na otoku Molatu namijenjenog provedbi aktivnosti u sklopu programa Arhipelogos.

Cilj jačanja kadrovske strukture ostvarit će se kroz kontinuirano profesionalno osposobljavanje zaposlenika.  Kroz razvoj novih sustava radit će se i na odabiru i praćenju perspektivnih studenata koji bi mogli biti uključeni kao budući zaposlenici. Također, pristupit  će se sustavnom unaprjeđenju razine etičnog ponašanja nastavnika i studenata. Nabavom opreme za provjeru autentičnosti radova i njezinim sustavnim primjenjivanjem i promicanjem, uz podizanje razine znanja o akademskim vrjednotama kod studenata i djelatnika Sveučilišta, cilj je stvoriti Sveučilište temeljeno na visoko vrijednim etičkim principima.

Osmišljavanje i uspješna provedba strategije Sveučilišta neizostavno podrazumijeva implementaciju inovativnih procesa, uključivanja u procese pametne specijalizacije, regionalne i nacionalne centre kompetencija i znanstveno-tehnološke parkove. Suradnja s poslovnim sektorom i društvenim djelatnostima ostvarit će se razvojem postojećih i novih studijskih programa temeljenih na društvenim i gospodarskim potrebama, implementaciji stručne prakse u studijskim programima te uspostavi karijernog centra.

Unaprjeđenjem međunarodne suradnje Sveučilište u Zadru želi postati prepoznatljiv i propulzivan subjekt znanstveno-nastavne, studentske i ostale razmjene ideja i tehnologija. Osobiti fokus bit će na razvitku međunarodnih znanstvenih projekata koji bi doveli do veće i kvalitetnije znanstvene produkcije na Sveučilištu.

Svi pojedinačni projekti strateških ciljevi u strategiji su taksativno navedeni, s etapama i dinamikom provedbe te brojčano iskazanim ciljevima. Po njenom isteku tako će se moći precizno izračunati u kolikoj mjeri je ona uspješno realizirana.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...