sdp-ova vijećnica o aktualnoj tematici

Danijela Vukoša: “Istanbulsku konvenciju ratificirati odmah ili ćemo svoja prava tražiti svijećom”.

Društvene mreže
Tamni način

Danijela Vukoša, vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Grada Zadra u svojoj kolumni kazuje kako su protivnici Istanbulske konvencije svi oni koji su protiv ravnopravnosti, a za patrijarhalni sistem u kojem itekako postoje rodne uloge. Rodne uloge za koje se smatra da su bogom dane.

Navukli bi nam pregače (možda i kamen oko vrata) i postrojili nas u svoj demografski pogon. I to je rod. Upravo ono za što se protivnici Istanbulske konvencije “bore”. I to je jedina njihova ideologija.

Pitanje roda je pitanje društvenog položaja žene i muškarca. Pitanje roda je pitanje moći. Upravo zato je rodno uvjetovano nasilje nad ženama pitanje moći.

Moći da možeš udariti, silovati, ubiti…

Nekažnjeno?! To ovisi o nama… Ovisi o društvu koje će to nasilje osuditi i državi koja će to nasilje kazniti.

Ratifikacija Istanbulske konvencije štiti žene od svih oblika nasilja, ali i od rodne ideologije prema kojoj ne znamo, ne možemo, ne želimo…a samo zato da bi se ženama upravljalo.
Istanbulsku konvenciju treba ratificirati odmah ili ćemo svoja prava tražiti svijećom.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

 

Možda ste propustili pročitati