zadarski zastupnici u saboru

Što je Dukić napravio u prvih 6 mjeseci na čelu Grada? Više stanova za mlade, bedemi pod zaštitom UNESCO-a, usavršavanje prometne infrastrukture…

Arhiva AZD/Ilustracija

Izvješće o radu za drugu polovicu 2017. godine ujedno je i izvješće o prvih šest mjeseci mandata gradonačelnika Grada Zadra.

Dukić je posebno ponosan na financijsku stabilnost lokalne zajednice.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Zadra u 2017. godini realizirani su u iznosu od 370.494.524 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 365.879.043 kuna što daje višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.615.481 kuna. Stanje obveza 1.1.2017. godine bilo je 161.681.325 kuna, a 31.12.2017. godine stanje obveza iznosi 118.290.322 kune. Podaci o višku prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima i smanjenju obveza pokazatelj su pozitivnog financijskog trenda u gradskom proračunu, a otplatom posljednje rate dugoročnog kredita za refinanciranje izdanih gradskih obveznica, nastavit će se trend smanjenja obveza uz istovremeno smanjenje deficita proračuna.  I ove godine Grad Zadar dobio je priznanje Instituta za javne financije za transparentnost proračuna s ostvarenim maksimalnim brojem bodova.

Realno sagledavajući potrebe građana, ističe gradonačelnik, ciljano su pokrenuti projekti koji će donijeti boljitak mlađim sugrađankama i sugrađanima.

Izmjenom DPU-a na Crvenim kućama za potrebe izgradnje novih stanova iz programa POS povećane su raspoložive stambene jedinice namijenjene mladim obiteljima, na njih ukupno sto.

Za one još mlađe, predškolce i učenike, napravljen je novi iskorak u uvjetima njihovog boravka u vrtićima i školama. Od početka pedagoške 2017.-2018. godine smanjena je cijena dječjih vrtića pa je participacija za smještaj djece u dječje vrtiće umanjena; za 10-satni cjelodnevni program iznosi 600,00 kuna, za drugo dijete u obitelji u predškolskoj ustanovi 300,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno.

Od rujna 2017. godine financiranje stručnog tima od dva pedagoga i jednog psihologa u potpunosti je preuzeo Grad Zadar, a potpisan je i Sporazum s vrtićima drugih osnivača kojim se regulira i proširenje stručnog tima na još jednog psihologa i medicinsku sestru od početka 2018. godine.

U školama su ostvarena sva planirana kapitalna ulaganja u obnove centralnih grijanja, školske kuhinje i blagovaonice, sanitarne čvorove.

Obavljeni su i poslovi na pripremi izgradnje nove školske zgrade na Novom Bokanjcu, kao i oni za dovršetak gradnje i početak rada Centra Mocire.

Završena je dokumentacija za ozakonjenje postojećeg objekta, a u izradi je glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima. Izabrane su tvrtke za poslove upravljanja projektom i izrade snimke izvedenog stanja. Na projektu Mocira kontinuirano rade tri upravna odjela naše gradske uprave.

Grad Zadar je na korištenje dobio nekretninu u bivšoj vojarni Stjepana Radića za potrebne izgradnje Centra za mlade.

Projekt je to od strateške važnosti za naš grad koji je kao takav prepoznat na listi za financiranje projekata iz EU fondova, a sredstva su osigurana kroz ITU program. U posljednjem kvartalu 2017. godine intenzivirali su se poslovi na pripremi prvog u nizu natječaja za prijavu ovog projekata iz ITU mehanizma. Natječaj za prijavu strateškog projekta Centra za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fondova objavljen je u prosincu 2017. godine.

S ponosom Dukić ističe kako je Grad Zadar i dalje među najuspješnijim hrvatskim gradovima u povlačenju sredstava iz fondova EU.

Projektu Grada Zadra „Škola puna mogućnosti“ ove godine dodijeljeno je skoro 8 milijuna kuna. U okviru projekta zaposleno je 52 pomoćnika u nastavi za 54 učenika s teškoćama. Pored 52 pomoćnika koji se financiraju EU sredstvima, Grad Zadar iz svoga Proračuna financira još 19 pomoćnika za 22 učenika.

Uspješno se razvija i projekt rekonstrukcije Poduzetničkog inkubatora za koji su dobivena sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U izvještajnom razdoblju napravljene su pripreme za pokretanje nabave za radove na uređenju i rekonstrukciju inkubatora koje se očekuju kroz 2018. godinu.

S kolegama iz ukupno 18 gradova i općina na području Zadarske županije potpisan je sporazum o obnovi voznoga parka Liburnije. Projekt nabavke novih autobusa vrijedan je 36 milijuna kuna od čega je 85 posto osigurano iz europskog kohezijskog fonda, a preostalih 15 posto pokriva resorno ministarstvo. Liburnija, koja sada ima 85 autobusa ovim natječajem dobiva novih 25 autobusa, a njih osam bit će prilagođeno osobama s invaliditetom.

Započeo je i projekt „Izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ koji je odobren za sufinanciranje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.010.000,00 kn, od čega je 85% sufinancirano od strane EU.

Vrjednije od osiguranih sredstava iz programa Interreg je namjena projekata CityMobilNet i Aspire koja donosi stručnu studiju za regulaciju dostavnih vozila na Poluotoku.

Problem je to koji dijelimo s mnogim europskim gradovima, a rješavamo ga izradom novog modela regulacije prometa dostavnih vozila u gradsku jezgru. U ovom razdoblju ugovoren je izrađivač studije urbane logistike Poluotoka.

Progovorio je Dukić i o prometnim gužvama koje su mnogim građanima trn u oku zbog gužvi koje se nerijetko stvaraju u prometu.

Upravo one možda na najbolji način ukazuju na intenzitet radova na obnovi i izgradnji prometne i ostale komunalne infrastrukture. Završetkom radova uoči prošlog Božića gužvi na križanju ulica Josipa Juraja Strossmayera i Ivana Mažuranića više nema. U jednako značajnom prometnom čvorištu spoja Ulice Benka Benkovića s Putem Nina radovi se odvijaju prema zacrtanim planovima i terminima. Tijekom drugog polugodišta prošle godine Hrvatske ceste pristupile su rekonstrukciji Bulevara i Liburnske obale, a u suradnji sa Županijskom lučkom upravom započeli smo i rekonstrukciju preostalog neobnovljenog dijela obalnog zida i šetnice u uvali Jazine.

A rekonstruiraju se prometnice i zbog izgradnje sustava odvodnje. S Hrvatskim vodama potpisan je Sporazum o sufinanciranju projekta zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda te sanaciji šteta nastalih uslijed poplava 11. rujna 2017. godine na području grada Zadra.

Njime je osigurana investicija od 80 milijuna kuna u sanaciju štete uslijed poplava, zaštitu od štetnog djelovanja voda, izgradnju odvodnje na području Grada Zadra te zaštitu vodocrpilišta Bokanjac. Uz to će se, paralelno s ovim projektom, odvijati EU projekt odvodnje cijelog područja Bokanjca i Novog Bokanjca vrijedan 51 milijun kuna.

U rujnu prošle godine izdana je lokacijska dozvola za sanaciju i zatvaranje odlagališta Diklo, a time su se stekli uvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na česticama u obuhvatu odlagališta. Kako je najveći dio u vlasništvu RH, te poslove koordiniramo s Ministarstvom državne imovine.

Zadovoljan je Dukić i prošlom turističkom sezonom koja je bila rekordna u svakom smislu.

Naš turistički proizvod dobio je niz priznanja, a HTZ posebno je prepoznala Kneževu palaču kao kulturnu atrakciju godine u Hrvatskoj. Dobili smo i novi Turističko informativni centar u obnovljenoj palači Cedulin, a svakako novi adut zadarskog turističkog proizvoda je i upis zadarskih bedema na Popis zaštićene svjetske baštine UNESCO-a.

Značajna su bila ulaganja u sportsku infrastrukturu Grada Zadra.

Sportaši i rekreativci na raspolaganju, nakon lanjskog uređenja, imaju novu trim stazu i gimnastičku dvoranu na Višnjiku. Riješeni su imovinskopravni odnosi s Ministarstvom državne imovine za Novo gradsko groblje Crno, a dovršena je i nadstrešnica za ispraćaj na Gradskom groblju Zadar.

Ostavi komentar koristeći Facebook 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar