Iz Grada pozivaju Zadrane da komentiraju novi režim naplate parkinga i povećanje cijena

Dio javnosti razljutio je prijedlog Grada o izmjenama cijena u „ljetnom“ režimu naplate parkinga.

Sjetimo, novim Prijedlogom predviđeno je produženje tog razdoblja od 15. lipnja do 15. rujna umjesto dosadašnjeg od 1. srpnja do 31. kolovoza. Razlog toj izmjeni je produženo trajanje turističke sezone, a predloženo razdoblje prati sve ostale akte Grada Zadra koji uzimaju u obzir kretanja turističkog prometa.

Druga izmjena odnosi se na cijene parkiranja u 1. i 2. zoni. U navedenom razdoblju predlaže se izmjena cijena s dosadašnjih 12 i 10 kuna, na 15 kuna po satu.

Grad stoga poziva da se Zadrani očituju o prijedlogu:

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Zadra, dana 4. travnja 2018. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 5. svibnja 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: [email protected]

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...