Visoki upravni sud RH osudio samovolju biogradskog Komunalca: “Prekršili su dva državna zakona”

Vijeće Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kazalo je “ne” samovolji biogradskog Komunalca.

Naime, firma zadužena za opskrbu ovdašnjih mještana pitkom vodom autokratski i jednostrano, ne poštujući pritom niti Zakon o vodama niti onaj o zaštiti potrošača, donijela je članke odluke o isporuci vodnih usluga te korisnike koji u roku dospijeća nisu podmirili račune zakinula za elementarno ljudsko pravo 21. stoljeća.

Presudom visokog suda ukinute su odredbe članka 58. stavak 1. točka 3., 4., 7. i 12., članak 59. stavak 2. i odredba članka 61. stavak 1. i 2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga T.D. Komunalac d.o.o. Biograd na Moru nakon što je nepravilnosti prijavio Mario Jeličić, vijećnik u II. Mjesnom odboru Biograd.

Visoki upravni sud ne samo da je prihvatio argumente podnesene u dopisu nego je presudom utvrdio nepravilnosti i prekoračenje odredbi čak dvaju zakona RH od strane Komunalca d.o.o. čiji je osnivač Grad Biograd. Rijetkost je da sud u tako brzom roku ne samo uzima dopis u razmatranje nego i donosi presudu koja dokazuje da su građani imali pravo kada su ukazivali na nepravilnosti rada Komunalca, kaže Jeličić.

A u obrazloženju presude Visokog upravnog suda RH stoji sljedeće:

Prema ocjeni ovog Suda citirana odredba članka 58. stavak 1. točka  3., točke 4., 7. i  točka 12. osporavane Odluke, kojom se može obustaviti  pružanje vodne usluge zbog neplaćanja računa, u nesuglasju je sa zakonom, odnosno ovaj Sud ocjenjuje da je T.D. Komunalac kao donositelj  osporavanih općih uvjeta u tom dijelu prekoračio ne samo odredbe Zakona o vodama, već i odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Iz navedenog  razloga nije u suglasju sa zakonom niti odredba članka 61. Općih i tehničkih uvjeta koji propisuju da ako korisnik ne plati račun za isporučenu uslugu u roku dospijeća, istom će se dostaviti opomena, kojom će korisnik biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja  računa obustavi isporuka vode (stavak 1.) te da obustava isporuke vode nastupa osam dana od dana zaprimanja opomene.

Presliku presude možete pogledati na portalu Biogradski.hr….

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...