priopćenje

Samo par sati prije uhićenja Kapović je optužio župana Longina da laže!

Privatni album

Samo nekoliko sati prije uhićenja i prosvjeda kojim se zbog gradnje benzinske postaje nedaleko mosta blokirao promet, Kristijan Kapović optužio je župana Božidara Longina da laže te još jednom podsjetio na tvrdnju da je izdana građevinska dozvola nelegalna.

Prenosimo njegov dopis u cijelosti:

Prvi put od upoznavanja javnosti sa slučajem gradnje benzinske pumpe prije šest mjeseci i četiri mjeseca od očitovanja Ministarstva graditeljstva i izvršenog upravnog nadzora kojim su činjenično utvrđene nezakonitosti po više osnova pri izdavanju građevinske dozvole investitoru Tri Bartola d.o.o. za gradnju benzinske pumpe na Viru, i to od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, svoje mišljenje javno je iznio župan Zadarske županije Božidar Longin.

Rekao je „kako načelnik Općine Vir Kristijan Kapović govori neistine“, odnosno da resorno Ministarstvo nije izvelo zaključak o nezakonitosti izdavanja građevinske dozvole. Mi, s druge strane, tvrdimo kako župan Longin laže!

U dokumentu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 6. veljače 2018. godine, potpisanog od voditeljice Službe za nadzor Biserke Matoš, jasno stoji kako je građevinska dozvola nezakonita i donesena od nenadležnog tijela (županijskog Upravnog odjela) i potpisana od nenadležne osobe.

Zašto, onda, župan Longin laže?

Štiti li time građevinsku mafiju i organizirani kriminal koji se utvrđeno događa u njegovim službama, odnosno upravnim odjelima? Župan je odgovoran za zakonitost rada županijskih službi i očito lažima želi obmanuti javnost, ali dokument (dodan u prilogu na uvid cjelokupnoj javnosti) očitovanja Ministarstva graditeljstva i izvršenog nadzora jasno tvrdi koliko je nezakonitih radnji napravljeno prilikom izdavanja nelegalne građevinske dozvole.

Evo što u dokumentu Ministarstva doslovno piše: „Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste podnosi se vezano za odredbu članka 99. Zakona o gradnji, a u svezi s odredbom članka 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (“Narodne novine” br. 371174, 1|54114) Ministarstvu koje može (ali i ne mora) sukladno članku 100. stavku 2. Zakona o gradnji prenijeti nadležnost izdavanja građevinske dozvole Županijskom upravnom tijelu. U konkretnom slučaju spisu ne priliježe dokaz da je od strane Ministarstva zatraženo, niti ishođeno odobrenje za prijenos nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole od strane tijela koje je predmetnu građevinsku dozvolu izdalo“.

Sve je, dakle, jasno: dozvola je izdana od nenadležnog tijela (nije tražen prijenos nadležnosti od Ministarstva graditeljstva) i izdana je nezakonito. Župane, zašto lažete?

Evo još komentara iz zaključka Ministarstva: „Prema važećoj upravno pravnoj i sudskoj praksi u postupku utvrđivanja lokacijskih uvjeta za traženi zahvat u prostoru (rekonstrukcija državne ceste i gradnja benzinske postaje) nadležno je tijelo dužno voditi računa o već utvrđenim uvjetima građenja, a iz priložene dokumentacije nije vidljivo da je prilikom izdavanja građevinske dozvole nadležno tijelo vodilo računa o utvrđenim uvjetima u lokacijskoj dozvoli za gradnju nogostupa uz državnu cestu D 306“.

Dakle, ne samo što je građevinska dozvola izdana nezakonito od nenadležnog tijela, već je i izdana u suprotnosti s postojećom lokacijskom dozvolom za gradnju nogostupa uz državnu cestu D-306, odnosno nije zatraženo niti ishođeno odobrenje za prijenos nadležnosti, te je izdana bez suglasnosti javnopravnih tijela s područja Općine Vir. Župane, zašto lažete?

Nadalje, dokument Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja upozorava: „Građevinska dozvola nije izdana u skladu sa odredbom članka 110. st. 1. toč. 2. Zakona o gradnji kojom je propisano da je tijelo graditeljstva dužno izdati građevinsku dozvolu ako su, između ostaloga, izdane sve propisane potvrde glavnog projekta. Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je od strane Vodovod – Vir d.o.o. za komunalne djelatnosti dana 26. listopada 2017. izdano rješenje kojim se odbija investitoru Tri Bartola izdavanje potvrde na glavni projekt (…) jer isti nije izrađen u skladu sa Posebnim uvjetima gradnje“.

Sve je jasno, osim motiva zbog kojega župan Longin laže.

S obzirom kako je građevinsku dozvolu izdala referentica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije Ivona Cota, a izdala ju je nezakonito po više osnova, napravila je tešku povredu službene dužnosti za što zahtijevamo hitni stegovni postupak.

Evo što u predmetu „Pokretanje stegovnog postupka protiv pomoćnice pročelnika Ivona Cota, Nadzor građevinske dozvole“, kaže Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nakon izvršenog nadzora: „Nadzorom predmetne građevinske dozvole utvrđeno je niz nepravilnosti učinjenih u postupku izdavanja iste, a koje u konačnosti će rezultirati postupcima za naknadu štete kako od strane investitora kojem je odobrena rekonstrukcija predmetne državne ceste i gradnje popratnih sadržaja tako i od strane Općine Vir (…) Vezano za odredbu članka 57. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dostavljamo vam na nadležno postupanje zahtjev načelnika Općine Vir za pokretanje stegovnog postupka protiv službenice – pomoćnice pročelnika Ivone cota, mag. iur. Vezano za gore izneseno riječ je o teškoj povredi službene dužnosti“.

Na kraju, ostaje pitanje za cjelokupnu javnost: župane Longine, zašto lažete kada je u dokumentu sve vidljivo i jasno? Koga lažima štitite?

Kristijan Kapović

Foto: Virski list

Ostavi komentar koristeći Facebook 

Listen on Online Radio Box!

Svira(lo) na Anteni Zadar 97,2

Listen on Online Radio Box!

10 najemitiranijih na Anteni Zadar