Mještani Gorice danas prosvjeduju zbog izgradnje pretovarne stanice: “Ugrozit će se kvaliteta pašnjaka, sira i janjetine”

Mještani naselja Gorica, zajedno s ostalim žiteljima otoka Paga, danas će u 13 sati na gradskoj rivi, održati prosvjed zbog početka izgradnje pretovarne stanice u Gorici kao dijela cjelovitog rješavanja-gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji.

” Za navedenu ”pretovarnu stanicu” investitor, tvrtka EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije ishodio je građevinsku dozvolu, izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, ispostava Pag  KLASA: UP/I-361-03/17-01/000005: UR.BR.-2198/1-11-05/1-17-0017: Pag, 07.11.2017.

Osporavamo donošenje iste te napominjemo da mještanima Gorice u tijeku provođenja postupka za izdavanje građevinske dozvole nije omogućen uvid ni utjecaj na utvrđenu lokaciju već je ista određena od strane lokalne samouprave posebno glede studija utjecaja na okoliš.

Čestica na kojoj je lokacija pretovarne stanice, nalazi se južno od naselja Gorica cca 800 metara, tik uz cestu Gorica-Povljana, a 1000 metara od ornitološkog rezervata. Nadalje, 300-400 metara južno od lokacije pretovarne stanice, nalazi se lokacija-predio Maletinac-Binjac, plaže naselja Gorica, izlaz na more, te više legaliziranih stambenih objekata i pašnjaka.

Utvrđena lokacija pretovarne stanice na čestici kč. 2358/4 u cjelini devastira i vizualno i estetski ruži krajobraz čestice kč. 2358/1 s čijim je cijepanjem nastala.

Zbog velike izloženosti meteorološkim uvjetima osobito buri, otvara mogućnost te sigurno emisiju otpada i neugodnih mirisa po širem okolnom prostoru.

Okolno područje pretovarne stanice u svim smjerovima i površinama je poljoprivredne namjene i trenutno ga koristi 20-tak OPG-ova uglavnom za ispašu ovaca. Sve čestice kao takve upisanu su u ARKOD sustavu te su kao takve u sustavu poticaja. 3 OPG-a iz susjedstva ”pretovarne stanice” aplicirala su i dobila sredstva iz programa ruralnog razvoja, mjere 6.3.1. te ista utrošila u obnovu suhozida i uređenje pašnjaka. U naselju stalno živi 90-tak mještana dok se u ljetnim mjesecima taj broj i udvostruči. Stanovništvo Gorice pretežito se bavi ekstenizivnim stočarstvom čiji proizvodi su zaštičeni od Europske Unije, a to su paški sir i paška janjetina.

Ovakav tip građevine, narušiti će kvalitetu pašnjaka, time ugroziti kakvoću paškog sira, paške janjetine, a nadalje onemogućiti poljoprivredni razvoj naselja Gorica. Osim ruralnog razvoja mjesta, pretovarna stanica će utjecati i na razvoj turističkih usluga, izgradnju prateće infrastrukture u području turizma.

U naselju radi par obrta. Osnovnu školu pohađa 12 učenika, srednju 4, i 3 studenta. U naselju je mjesna crkva koja datira iz 13.stoljeća. U Domovinskom ratu iz naselja Gorica učestvovalo je 14 mještana. Smještaj pretovarne stanice u budućnosti imati će utjecaj u demografskom razvoju mjesta.

Iz svega navedenog vidljivo je da je Grad Pag, kao mjesto osigurao izmještanje bilo kakvih objekata, odlagališta smeća, pretovarnih stanica i sl. na dovoljnu udaljenost iz svoje blizine grubo i bezobzirno ne vodeći računa o naselju Gorica kršeći naša osnovna Ustavom zajamčena prava. Prava na mogućnost razvoja mjesta u pravcu turističke djelatnosti, prava na kvalitetan razvoj ovčarstva, prava na život bez ugroza našeg okoliša, bez narušavanja krajobraza, bez ugrožavanja životinjskih vrsta, ovaca, ptica orinitološkoga rezervata „Malo blato“, te ostalih vrsta koji tu obitavaju. U neposrednoj blizini naselja Gorica nalazi se postojeći kamenolom te smo i samim njime i njegovim nepovoljnim utjecajem već dovoljno osakaćeni.

Stoga, a na temelju svega gore navedenog tražimo od naslova da u sklopu svoje nadležnosti i mogućnosti razmotrite navode naše pritužbe i poduzmete mjere da se realizacija projekta ”pretovarne stanice” na lokaciji pored naselja Gorica obustavi. Tražimo da se obnovi postupak donošenja prostorno planske dokumentacije-Prostornog plana grada Paga, u dijelu koji se odnosi na pretovarnu stanicu te omogući mještanima naselja Gorica uvid i utjecaj na donošenje istog, na način da se pretovarna stanica izmjesti izvan otoka Paga.

Ovom pritužbom želimo zadržati zadnju nadu naše djece da će jednog dana živjeti, raditi i privređivati ravnopravno u istim uvjetima kao i većina stanovništva ovog otoka.”

Mještani naselja Gorica

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...