Odlukom suda Forum je vlasništvo 45 građana, ne Grada Zadra!

Grad Zadar pokušava od 45 svojih građana uzeti Zeleni trg, glavni gradski trg opće poznat Forum. Nedavno je međutim donesena presuda kojom je to onemogućeno: sud je odbio upisati Grad Zadar kao vlasnika Foruma, budući da je trg sastavljen od parcela i kuća što su još uvijek u privatnom vlasništvu. Nesvakidašnji je ovo sudski spor koji se vodi od rujna 2008. godine. Izvjesno je, međutim, da će Grad Zadar nastaviti borbu.

Ovaj glavni gradski trg tu funkciju ima još od carskog, rimskog doba. Kako je opisano u materijalima Udruženja hrvatskih arhitekata, trg se sastojao od prostranog pločnika kojeg su s tri strane po dvije stube odvajale od trijemova, pod kojima se nekoć prilazilo tabernama. One su činile niz pravilnih boksova namijenjenih obrtu i trgovini. Na južnoj strani Foruma stajala je monumentalna bazilika, gradska dvorana namijenjena brojnim javnim funkcijama. Sa zapada se pak uzdizao kapitol, posvećeni prostor s hramom Jupiteru, Junoni i Minervi i trijemovima koji su ga okruživali, piše Telegram.

Podno kapitola bili su javni žrtvenici, zdenci, vjerojatno i govornica, te dva trijumfalna stupa od kojih je tek jedan do danas sačuvan. U srednjem je vijeku služio kao stup sramote. Zadarski Forum je svojim mjerama jedan od najvećih na Jadranu, ali i najvažniji među takvim građevinama u jadranskim antičkim gradovima. Trg se kasnije, u srednjem vijeku nadograđivao, da bi tijekom povijesti cijeli kompleks bio do temelja porušen. Na njegovom mjestu nastala je Kampa, srednjovjekovni trg s renesansnom cisternom.

U DOBA JUGOSLAVIJE ARHITEKTONSKA RJEŠENJA BILA SU LOŠA

Zeleni trg u 14. stoljeću spominjao se kao Campus San Luca. Ime je dobio prema crkvi Sv. Luke koja se tamo nekad nalazila, a srušena je 1565. godine. U doba Serenissime bio je gradska tržnica. U središtu trga, prema projektu mletačkog arhitekta Giangirolama Sanmichellija sagrađena je cisterna s pitkom vodom koja je s gradskim vodovodom povezana 1846. U to je vrijeme nosio naziv Piazza dell’ Erbe, no za vrijeme II. svjetskog rata potpuno je uništen.

Iza 1945. i kraja Drugog svjetskog rata, nakon uklanjanja ruševina oko Zelenog trga, tu je formirano veliko parkiralište. Za vrijeme bivše Jugoslavije planiralo se puno toga, ali ništa nije ostvareno. Doduše sagrađene su brojne zgrade, no arhitektonski, to su bila loša rješenja. U ovom je stoljeću pak na istom mjestu uređena Poljana Ivana Pavla II. No, vlasništvo nad trgom još uvijek nije riješeno.

DETALJI TUŽBE GRADA ZADRA PROTIV 45 VLASNIKA

Grad Zadar u tužbi je ustvrdio kako ne bi trebalo biti dvojbi oko Foruma. Naime, u pitanju je javni trg o kojem gradske vlasti konstantno brinu, pa se lokalnoj samoupravi vlasništvo mora priznati na osnovu dosjelosti. To bi značilo da je trg u stvarnosti već godinama gradski, te da Gradu stigla pripada pravo vlasništva.

“Grad tu nekretninu posjeduje preko sto godina i na njoj izvršava svoju vlast, održava ga, brine o njemu i odnosi se prema njemu kao svom vlasništvu. U tome nas nikada nitko od vlasnika nije ometao i naš je posjed pošten, zakonit i istinit”, tvrdili su predstavnici grada u tužbi podnijetoj protiv 45 vlasnika. Sve njihove parcele, prema tumačenju gradskih vlasti, u stvari su javna površina.

VLASNICI PARCELA S FORUMA BRANE SVOJE VLASNIŠTVO

Jedan od argumenata za tužbu bila je i činjenica da je dio vlasnika parcela na Forumu potpuno nepoznat i zato bi im trebalo oduzeti imovinu. Doduše postoje imena ljudi u čijem su posjedu te nekretnine, no do njih se jednostavno ne može doći, jer su im boravišta nepoznata, tvrdili su iz Grada.

Međutim, oni vlasnici koji su dobili tužbu, žestoko su se usprotivili namjeri grada da se upiše na njihove parcele na Forumu. “Nije točno da isključivo Grad Zadar posjeduje središnji gradski trg. Sasvim je, naime, jasno da tu ima i drugih vlasnika. Pa uz tužbu su dostavljeni posjedovni listovi koji to potvrđuju”, napominje gospođa Olga Antonović. Odgovarajući na tužbu istaknula je i da drugi građani svakodnevno koriste trg, pa ni to ne može ići u prilog Grada Zadra, jer Forum jednostavno nije njegov.

Gospođa Antonović primijetila je i da je njezino ime dva puta navedeno u tužbi. Naime, jednom je upisana kao Olga Marcetić pok. Petra, a drugi puta kao Olga Antonović rođ. Marcetić pok. Petra. Kako bi dokazala da je upravo ona vlasnica dijela Foruma u sudski spis dostavila je sudska rješenja o nasljeđivanju od svojih predaka.

FORUM JE NACIONALIZIRAN JOŠ ZA VRIJEME JUGOSLAVIJE

Većina ostalih tuženih vlasnika također je inzistirala da sud odbije tužbu Grada Zadra, te da se provjeri povijest svih nekretnina na koje je pokušao upisati svoje vlasništvo. Tri vlasnice bile su, međutim, spremne prihvatiti tužbu i dopustiti da se Grad Zadar upiše na njihove nekretnine.

Kada se slučaj počeo rasplitati, ispostavilo se da je riječ o nekretninama što su nacionalizirane još 1959. godine. Da se oduzimaju prijašnjim vlasnicima odlučio je 2. srpnja te godine Narodni odbor Općine Zadar. Grad je upravo zato tvrdio da je to njegova imovina. Priložio je kao dokaz i jednu revizijsku odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kojoj je zaključeno kako su nekretnine ranije oduzimane zakonito i to temeljem Zakona o nacionalizaciji. Vlasnici su, dakle, svoje pravo davno izgubili.

Međutim, problem je što se ta odluka Vrhovnog suda nije odnosila konkretno na vlasnike zadarskog Foruma, a tijekom procesa, iz dokumentacije što ju je Grad Zadar prezentirao sudu, i nije točno utvrđeno tko su pravi vlasnici glavnog gradskog trga. Sud nije jednostavno, zdravo za gotovo, uzeo općepoznatu činjenicu da su parcele na Forumu godinama u posjedu Zadra.

GRAD JE CITIRAO I MIŠLJENJE UGLEDNOG PRAVNOG TEORETIČARA

“To što gradske službe godinama čiste središnji trg ne znači da je on njihovo vlasništvo. Naime, grad je dužan po Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavati taj prostor, a u pitanju je usluga koju financiraju stanovnici grada. Komunalni doprinos koji stanovnici plaćaju predstavlja strogo namjenska sredstva koja se moraju utrošiti za održavanje javnih površina, zato je za zaključiti da zapravo to održavanje provode sami stanovnici”, stoji u presudi Općinskog suda u Zadru.

U pokušaju da se upiše kao vlasnik parcela na Forumu, Gradu nije pomoglo ni mišljenju istaknutog pravnog teoretičara mr. sc. Jadranka Juga iznesenog u radu “Pravni status općih dobara”. U njemu se objašnjava kako ovakve nekretnine čine opće dobro koje je van stvarno-pravnog režima, te se tijelo jedinice lokalne samouprave može upisati kao njihov vlasnik. Naime, Grad Zadar nije Forum, odnosno parcele koje čine središnji gradski trg, proglasio općim dobrom, iako je to mogao učiniti u upravnom postupku.

“Dakle, ako se prihvati stajalište da bi trgovi predstavljali opće dobro, tada je jasno da Grad Zadar ove nekretnine za koje tvrdi da se radi o trgu nije mogao steći dosjelošću”, dodaje se u obrazloženju presude.

NOVI ZAKON MOGAO BI ODUZETI PARCELE S FORUMA VLASNICIMA

Pred sam kraj procesa, 4. kolovoza ove godine, dogodio se novi moment i činilo se da bi Grad Zadar ipak mogao preuzeti Forum. Naime, tada je na snagu stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji određuje da trgovi i javni prolazi od sada predstavljaju javno dobro u općoj uporabi, no u vlasništvu su ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

Međutim, kako je tužbom Zadar tražio da se kao vlasnik parcela upiše na osnovu dosjelosti, sud nije prije presude mogao promijeniti taj detalj u tužbi. Donio je presudu protiv grada, a u korist građana, No, nije isključeno da će grad na osnovu ovog novog Zakona sada ipak pokušati postati vlasnik središnjeg zadarskog trga.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...