stupa na snagu odmah

Upravni sud u Splitu izrekao privremenu mjeru zabrane sječe šume u Bibinjama

Arhiva AZD/Ilustracija
Tamni način

Općina Bibinje pred Upravnim je sudom u Splitu podnijela tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva poljoprivrede da nekretnina oznake čest. 177/1 k.o. Bibinje ne predstavlja šumu.

Upravni sud u Splitu je dana 29. listopada 2018. godine donio odluku kojom se zabranjuje SAMOSTANU SVETE MARIJE u Zadru i BIO SVIJET d.o.o. krčenje i sječa šume na nekretnini oznake čest.zem. 177/1 k.o. Bibinje.

Ova privremena mjera će po odluci suda trajati do pravomoćnog okončanja upravnog spora kojom se traži poništenje odluke Ministarstva Poljoprivrede kojim je utvrđeno da ista nekretnina ne predstavlja šumu. Ova privremena mjera stupa na snagu odmah te žalba ne odgađa njezino izvršenje.

Upravni sud u Splitu je u obrazloženju svoje odluke naveo je Općina Bibinje kao tužitelj u postupku učinila vjerojatnim da bi sječom šume na nekretnini oznake čest.177/1 k.o. Bibinje nastala nenadoknadiva šteta za sastavnice okoliša, uključivo i čovjeka, zdravlje te živote ljudi koji žive na tom području koji žive na području Općine Bibinje.

Ostavi komentar koristeći Facebook

Tagovi:


 

 

Možda ste propustili pročitati