Općina Vir ulaže 30 milijuna kuna u novi vrtić, školu, sportsko rekreacijski centar, javnu rasvjetu…

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini procijenjen na 18,3 milijuna kuna i program održavanja komunalne infrastrukture objekata vrijednosti 11,4 milijuna kuna – bile su komunalno najvažnije točke dnevnog reda na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Vir. Ti su programi usvojeni većinom glasova, kao i druge točke s dnevnog reda koje su u najvećoj mjeri bile odluke o prihvaćanju financijskih planova komunalnih poduzeća i ustanove Dječji vrtić Smješko za narednu godinu. Prihvaćene su još Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu te Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade koji se određuje u visini 12 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni (kompletna komunalna opremljenost; voda i kanalizacija, asfalt, javna rasvjeta), odnosno ona je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade (jedna kuna po četvornom metru).

Spomenuti program građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz komunalnog doprinosa (13,5 milijuna kuna) i ostalih prihoda od približno 4,8 milijuna kuna, a uključuje građenje javne površine (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta), prometnica i prometne površine, javne rasvjete, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te gospodarenje komunalnim otpadom.

Evo kako izgleda taj program po segmentima: iznos od 6,4 milijuna kuna planiran je za građenje javnih površina, i to u najznačajnijem iznosu za otkup zemljišta za javne potrebe, odnosno 2 milijuna kuna za zemljište na Pravuljama za izgradnju sportsko rekreacijskog centra, parkirališta za groblje, izgradnju škole, turističkog kompleksa i proširenje prometnica. Za uređenje obalnog pojasa na lokaciji Jadro-Prezida izdvojit će se 820 tisuća kuna, potom 500 tisuća kuna za sadnju trajnih nasada uz prometnicu na lokaciji Virski most-Centar, po 450 tisuća kuna za izgradnju sportsko rekreacijskog centra na Pravuljama te za natječaj arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja centra i obale. Dokumenti prostornog uređenja iznosit će 44o tisuća kuna, gradnja groblja 370 tisuća kuna, projektiranje prometnica 290 tisuća kuna, opremanje dječjih igrališta u Torovima, Lozicama, Biskupljači i na Jadru kod restorana Kotarina ukupno 175 tisuća kuna, a izgradnja osnovne škole na lokaciji Rosulje 250 tisuća kuna. Isti iznos predviđen je za izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića, dok će se opremanje javnih površina (kameni žardinjeri u naseljima Prezida, Bobovik, Marina, Slatina i drugi; opremanje bunara) financirati s 270 tisuća kuna. Otkup zemljišta za pristupne putove na cijelom otoku Viru također je dio ovog programa s iznosom od 110 tisuća kuna.

Za prometnice i prometne površine izdvojit će se 3,2 milijuna kuna ukupno, ili 2 milijuna kuna za proširenje prometnog koridora D-306, potom 650 tisuća kuna za rekonstrukciju cesta i putova na cijelom otoku, 200 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju, 150 tisuća za nabavu i ugradnju vertikalne i horizontalne prometne signalizacije itd.

Za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu otoka Vira iz općinskog budžeta planira se izdvojiti 5,8 milijuna kuna, i to za nastavak gradnje I. i II. faze, izgradnju mreže II. faze (drugi dio i treći dio), izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže III. faze (treći dio) te projektnu dokumentaciju. Programom građenja građevina za gospodarenje otpadom predviđeno je 400 tisuća kuna za sufinanciranje izgradnje Centra gospodarenja otpadom Biljane Donje. Zaključak je na Općinskom vijeću bio kako će se ovim programima – uz redovno održavanje postojeće infrastrukture s vlastitim programima (održavanje javnih površina, prometnica,javne rasvjete i groblja), znatno unaprijediti komunalna „krvna slika“ otoka.

2,5 milijuna kuna za javnu rasvjetu u naseljima

Iz programa građenja komunalne infrastrukture izdvajamo program građenja javne rasvjete u iznosu od 2,5 milijuna kuna, a u program za 2019. godinu uključeni su Prezida I, III, V, IX, XIII, XV, XVIII, XXI i XXIII, Miljkovica VI i XII, Biskupljača XIV, XVII, Kozjak V, VI i VIII, Luka XI, XIII i XV, Pedinka V, IX i XVII te Žitna VIII, IX i XV. Ukupno pola milijuna kuna izdvojit će se još za javnu rasvjetu Virski most-Centar i ukrasnu javnu rasvjetu.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...