Plin za kućanstva na proljeće poskupljuje 10 posto

Nakon ove plinske sezone, koja završava 31. ožujka, po svemu sudeći, poskupjet će plin za hrvatska kućanstva. Valja napomenuti da cijena prema važećim propisima ne smije rasti više od 10 posto jer je cijena za kućanstva još uvijek regulirana i tako će biti sve do travnja 2021.

S obzirom na to da je prosječna potrošnja plina u kućanstvu iznosila oko 1060 kubika godišnje za kuću koja se grije i koristi toplu vodu, to bi značilo da će se trošak za plin jednog kućanstva povećati sa sadašnje 2872 kune godišnje na maksimalnih 3159 kuna godišnje, odnosno za 287 kuna, piše večernji.hr.

Niže od prosjeka na tržištu

U resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kazali su nam da kućanstva u Hrvatskoj plaćaju cijenu plina po 20 posto nižoj cijeni u prosjeku od tržišne cijene plina te da će se nakon ove plinske sezone, ovisno o cijenama na tržištu plina, formirati cijena plina za kućanstva. Iz Ministarstva zaštite okoliša poručili su i da se Zakonom o tržištu plina, koji je stupio na snagu u ožujku 2018., u skladu s mogućnostima direktive EU zadržala regulirana cijena plina za javnu uslugu u prijelaznom razdoblju od tri godine kako ne bi došlo do većih oscilacija u cijeni plina sukladno metodologiji koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Sukladno metodologiji, za razdoblje do 31. ožujka 2019., navode u Ministarstvu, osigurani su uvjeti u kojima će cijena za kućanstva za ovu plinsku godinu ostati nepromijenjena.

U Prvom plinarskom društvu kažu da na kretanje cijena plina na svjetskom tržištu utječe više faktora – cijena nafte, ugljena, emisije CO2, vremenske prilike, geopolitički utjecaji te kratkoročni čimbenici koje je teško predvidjeti. Stoga poručuju da, uvažavajući sve nabrojeno, u sljedećem razdoblju očekuju porast cijene plina. U PPD-u objašnjavaju da se naše tržište referira na TTF – najlikvidniju europsku burzu, nizozemsku. Tako je određeno metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu uslugu, koju donosi Hera. Tijekom 2017. i 2018. tržišne cijene plina, kažu u PPD-u, kontinuirano su rasle, što je pratila i prosječna cijena plina u RH, no ne i cijena plina za kućanstva.

Cijene ispod prosjeka EU

– Metodologijom je, naime, propisano da cijena nabave plina (cijena po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu – HEP – prodaje plin za opskrbu kućanstava drugim opskrbljivačima) ovisi o cijenama referentnog spot-tržišta (TTF) u prethodnoj godini.

Metodologijom je također propisano da cijena nabave plina, bez obzira na promjene kretanja cijena plina na tržištu, može maksimalno narasti do 10 posto – kažu u PPD-u. U toj tvrtki kažu da je nabavna cijena plina za kućanstvo u 2018. bila vezana na cijene iz 2017. i iznosila je 18,85 eura/MWh. A to znači da, prema odredbama metodologije, nabavna cijena plina od 1. travnja ove godine može maksimalno iznositi 20,74 eura/MWh, što je za 1,8 eura/MWh manje u odnosu na realno stanje tržišta u 2018.

– Cijene prirodnog plina za građane u Hrvatskoj pratile su trend kretanja cijene plina europskog prosjeka, no još uvijek su znatno ispod prosjeka EU – kažu u PPD-u, piše večernji.hr.

 

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...