Osnovana Radna skupina; Evo koje velike nesreće predstavljaju rizik za Zadarsku županiju

Na sjednici Kolegija, župan Božidar Longin je donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju.

„Procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument iz područja civilne zaštite kojim se identificiraju prijetnje i rizici od prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća, analiziraju posljedice velikih nesreća prouzročenih nastankom neželjenih događaja, izrađuju scenariji mogućih događaja i utvrđuju mjere za upravljanje rizicima“ , rekao je pročelnik Olivio Meštrović. Svrha procjene rizika i analize ranjivosti sustava je stvaranje temelja za preventivno planiranje analiziranog područja kao i planiranje odgovora u smanjenju posljedica nesreća, dodao je Meštrović.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade, osniva Radna skupina za izradu procjene rizika,  identificiraju prijetnje/rizici koji će se obrađivati kao i ostala pitanja od značaja za postupak izrade i donošenja ovog dokumenta.

Za Zadarsku županiju rizici su : potres, požari otvorenog tipa, epidemije i pandemije te ekstremne temperature. Ostali odabrani rizici: olujno i orkansko nevrijeme i jak vjetar, industrijske nesreće i poplave nastale pucanjem brana odabrani su temeljem stručne procjene Radne skupine kao rizici s umjerenom ili velikom vjerojatnošću nastanka, a koji mogu ostaviti velike posljedice na živote i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku

U Radnu skupinu, uz župana Zadarske županije kao glavni koordinator imenovan je koordinator Šime Vicković, zamjenik župana i  načelnik Stožera civilne zaštite Zadarske županije.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...