Roditelji-odgajatelji na Viru dobivat će mjesečno 5.500 kuna

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Vir donesena je još jedna odluka kojom su znatno proširene mjere pronatalitetne politike virske jedinice lokalne samouprave, pa će roditelji odgajatelji – majka, otac, udomitelj ili druge osobe kojima je dijete povjereno na brigu i odgoj – mjesečno dobivati 65 posto od prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj. Po prilici riječ je o iznosu od 5.500 kuna bruto (oko 8.500 bruto je prosjek u RH) koji će moći ostvariti navedeni roditelji odgajatelji iz zajedničkog kućanstva u kojemu žive s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od 26 godina.

– Najveći je uspjeh ove općinske uprave, što je ujedno i moj osobni politički uspjeh, činjenica kako danas na Viru živi četiri tisuće ljudi. Kako ih početkom 1990-ih nije bilo niti tisuću, govorimo zapravo o najvećem demografskom rastu u Hrvatskoj i jednoj od rijetkih sredina koja ne pati od sve izraženijih negativnih demografskih trendova. Da na Viru nije dobro te da otok nema jasnu i definiranu perspektivu, a time razvoj i budućnost, sigurno ne bi bilo takvog rasta – kazao je virski načelnik Kristijan Kapović u objašnjenju ove nove općinske socijalne i pronatalitetne mjere.

Pored te odluke, virsko Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, odnosno preciziralo je uvjete kojima se ostvaruje pravo na dobivanje 12.000 kuna (za prvo dijete), 24.000 kuna (drugo dijete), 48.000 kuna (treće dijete), 96.000 kuna (četvrto dijete) i 192.000 kuna (za peto i svako sljedeće dijete).

Osim o socijalnim i pronatalitetnim mjerama, virski vijećnici odlučivali su i o važnim komunalnim temama. Tako su Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđene tri zone za određivanje visine komunalne naknade sukladno opremljenosti komunalnom infrastrukturom, pa se utvrdilo kako će za prvu zonu (objekti koji imaju priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, javnu rasvjetu i asfalt) koeficijent iznositi 0,80 kuna, za drugu zonu (postojanje jednog ili najviše dva elementa komunalne infrastrukture) 0,65 kuna te za treću (bez komunalne infrastrukture) 0,50 kuna. Ova Odluka uključuje i utvrđeni koeficijent namjene, ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, te vrijednost boda komunalne naknade.

Da pojasnimo: za sve vlasnike objekata koji koriste kompletnu infrastrukturu – vodu i kanalizaciju, asfalt i javnu rasvjetu – koeficijent zone poskupio je za 0,15 kuna (dosad je svima bio 0,65 kuna), ili za oko 20 posto. Vlasnicima objekata koji imaju asfalt i javnu rasvjetu, a nemaju vodovod i kanalizaciju, odnosno koriste jedan ili najviše dva elementa komunalne opremljenosti, iznos koeficijenta zone ostaje isti (o,65 kuna), dok onima koji nemaju nikakvu komunalnu opremljenost – asfalt, javnu rasvjetu i priključak na vodu i kanalizaciju – iznos koeficijenta zone smanjen je za oko 20 posto, pa sada iznosi 0,50 kuna.

– Zasad je najmanje onih koji imaju kompletnu komunalnu opremljenost, pa samo za njih vrijedi simbolično povećanje od 0,15 kuna. Najviše je onih koji imaju nešto od komunalne infrastrukture, a njima iznos koeficijenta zone ostaje isti, dok je pravedno da najmanje plaćaju oni koji nemaju ništa. Njima smo koeficijent zone sa 0,65 kuna smanjili na 0,50 kuna – objasnio je načelnik Kapović razliku i obavezu utvrđivanja koeficijenta zona koji je dosad bio isti za cijeli otok.

Kod koeficijenta namjene u slučaju stambenog prostora, garažnog prostora te stambenog i poslovnog prostora koji koriste neprofitne udruge građana – njegova se vrijednost izražava kao 1 bod. Za kampove koeficijent namjene vrijedi 1,5 bod, poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 3 boda, a isto je za apartmane, hotele, itd. Kako je vrijednost boda (1 mjesečno ili 12 godišnje) utvrđena je još ranije, iznos komunalne naknade po metru četvornom površine nekretnine dobije se zbrojem koeficijenta zone, koeficijenta namjene i vrijednosti boda komunalne naknade. To znači kako je u slučaju stambenog prostora u prvoj zoni taj iznos sada 9,60 kuna, u drugoj zoni ostao je 7,80 kuna, dok je za treću zonu smanjen na 6 kuna.

Odlukom je još navedeno kako se od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju nekretnine u vlasništvu Općine Vir, odnosno nekretnine u kojima djelatnost obavljaju općinska trgovačka društva i javne ustanove, kao i članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji su vlasnici obiteljske kuće na području Općine Vir. Donesena je i Odluka o komunalnom doprinosu, odnosno visini i područjima zona za plaćanje komunalnog doprinosa, pa jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u I. zoni (unutar zone 70 metara od mora) iznosi 130 kuna po metru kvadratnom, a za II. zonu (izvan zone 70 metara od mora) 100 kuna po metru kvadratnom.

PAUŠAL ZA IZNAJMLJIVAČE U TURIZMU 300 KUNA

Općinsko vijeće Općine Vir donijelo je na 13. sjednici Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Vir, kojom se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu te u objektu za robinzonski smještaj, a iznosi 300 kuna po krevetu ili smještajnoj jedinici.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...