Provjerite znanje; Biste li znali riješiti ove zadatke s državne mature?

Ispiti državne mature za ovogodišnju generaciju studenata i službeno su započeli danas. Led će probiti učenici nacionalnih manjina koji su odabrali na maturi pisati test materinskog jezika – ti su ispiti danas i sutra, dok su u srijedu 5. lipnja na rasporedu ispiti izbornih predmeta – u 9 sati kemija, u 14 sati filozofija. Dan poslije, u četvrtak, piše se njemački i povijest, a u petak su na rasporedu ispiti iz fizike u 9, i u 14 sati iz predmeta politika i gospodarstvo.

Ovogodišnja matura posljednja je matura u kojoj učenici iz hrvatskog jezika, i iz eseja i iz testa, moraju zadovoljiti prolazni prag kako bi prošli ispit. Ovogodišnja matura donosi i nekoliko tehničkih izmjena. Vrlo je važno znati da maturanti na ispit iz matematike smiju ponijeti samo jedno ravnalo ili trokut, biraju sami, ali na ispitu ne smiju imati kutomjer ni šestar. Što se tiče kalkulatora, njega mogu upotrebljavati za trajanja cijelog ispita. Neovisno koji predmet polagali, maturanti moraju voditi računa da ispit popunjavaju čitko – nečitko riješeni zadaci neće se priznavati.

Večernji list donosi nekoliko zadataka iz ispita Hrvatskog jezika, matematike, geografije i fizike:

MATEMATIKA

1. Kvadratna jednadžba 4×2 −12x + 9 = 0

A. ima dva (različita) realna rješenja

B. nema realnih rješenja

C. ima samo jedno (dvostruko) realno rješenje

D. ne može se riješiti

2. Zadan je trokut čije duljine stranica iznose 4 cm, 5 cm i 6 cm.  Koje su od navedenih mjera duljine stranica trokuta sličnoga zadanomu?

A. 10 cm, 12.5 cm, 19.5 cm

B. 10 cm, 12.5 cm, 15 cm

C. 10 cm, 15 cm, 18 cm

D. 10 cm, 15 cm, 22.5 cm

3. Koliko iznosi 13530’ o u radijanima? Zaokružite rezultat na tri decimale

4. Cijena je karte na dan koncerta 20% viša nego u pretprodaji. Karta kupljena na dan koncerta koštala je 90 kn. Koliko bi se kuna uštedjelo da je kupljena u pretprodaji?

5. U 14:00 sati vrhovi velike i male kazaljke na satu udaljeni su 13 cm,  a u 9:00 sati udaljeni su 17 cm.  Kolika je duljina velike, a kolika male kazaljke?

 

HRVATSKI JEZIK – VIŠA RAZINA

1. Koja je od sljedećih stilskih figura upotrijebljena u sljedećim stihovima?  “Jer prava je samoća samo zbog sreće Jer prava je samoća samo zbog ljubavi Jer prava je samoća željna smrti”

A. anadiploza

B. anafora

C. epifora

D. simploka

2. Kojim je tvorbenim načinom nastala riječ primorje?

A. čistim slaganjem

B. prefiksalnom tvorbom

C. prefiksalno-sufiksalnom tvorbom

D. sufiksalnom tvorbom

3.  Što je oktava?

A. pjesma od osam strofa

B. strofa od osam stihova

C. stih od osam slogova

D. stih od osam stopa

4. Tko je autor “Metamorfoza”?

A. Horacije

B. Katul

C. Ovidije

D. Vergilije

5. Koji se od sljedećih pojmova odnosi na razdoblje modernizma

A. gongorizam

B. manirizam

C. simbolizam

D. verterizam

6. U kojoj je rečenici podcrtana zamjenica u množini?

A. Platio je ulazna vrata koja su izložena u obližnjemu salonu namještaja.

B. Čitao je knjigu o plemstvu koje je vladalo našim krajem.

C. Oduševila me momčad koja je opet pobijedila favorite.

D. Djeca su razbacivala lišće koje je odavno opalo.

 

GEOGRAFIJA

1. Koji od navedenih ekoloških problema najviše pogađa države sjeverne Afrike?

A. ozonske rupe

B. kisele kiše

C. erozija tla

D. salinizacija tla

2. Što od navedenog čini matematičku osnovu karte?

A. geodetska osnova

B. grafički prikaz

C. orografski element

D. tabelarni prikaz

3. Koje je od navedenih prometnih sredstava obilježilo drugu industrijsku revoluciju?

A. automobil

B. brod

C. vlak

D. zrakoplov

4. Koja je od navedenih saveznih država SAD-a dio Sunčanog pojasa?

A. Georgia

B. Iowa

C. Maine

D. Washington

5. Koja od navedenih država ima sličan geografski položaj kao Republika Hrvatska?

A. Bjelorusija

B. Republika Koreja

C. Rumunjska

D. Turkmenistan

 

FIZIKA

1. Tlak idealnoga plina poveća se izohorno 15%.  Koliko se poveća temperatura plina?

A. 10%

B. 15%

C. 30%

D. 85%

2. Pločasti kondenzator s razmakom između ploča spojen je na izvor napona. Kondenzator se zatim odvoji od izvora, a razmak između ploča se smanji. Koja će se od navedenih fizičkih veličina smanjiti pri približavanju ploča kondenzatora?

A. električno polje između ploča

B. kapacitet kondenzatora

C. naboj na pločama kondenzatora

D. razlika potencijala između ploča

3. Hitna pomoć projuri pokraj mirnoga opažatelja s uključenom zvučnom sirenom. Koja je od navedenih tvrdnja točna za rekvenciju zvuka koju čuje opažatelj?

A. Povećava se kad se hitna pomoć približava, a smanjuje kad se udaljava.

B. Smanjuje se kad se hitna pomoć približava, a povećava kad se udaljava.

C. Povećava se kada se hitna pomoć približava i udaljava.

D. Ne mijenja se kada se hitna pomoć približava i udaljava

4.  Učenik izvodi eksperiment tako da metalnoj neutralnoj kugli približi negativno nabijeni plastični štap pazeći da ne dotakne kuglu. Zatim, dok je negativni štap i dalje u blizini kugle, negativno nabijenu stranu kugle kratko uzemlji. Kako će biti nabijena kugla ako se nakon toga prvo prekine uzemljenje, a zatim udalji negativno nabijeni štap?

A. Bit će negativno nabijena.

B. Bit će pozitivno nabijena.

C. Ostat će neutralna.

5. Tijelo ovješeno na elastičnu oprugu harmonijski titra. Koja je od navedenih tvrdnja točna za brzinu i akceleraciju tijela u amplitudnome položaju?

A. Brzina i akceleracija su maksimalne.

B. Brzina i akceleracija su nula.

C. Brzina je maksimalna, a akceleracija je nula.

D. Brzina je nula, a akceleracija je maksimalna

 

 

Vijesti Antene Zadar slušajte na 97,2 MHz, te online na 972.fm na svaki puni sat od 8 do 16 sati. Slušajte i Jutarnju kroniku radnim danom u 7 sati. Svakako nas pratite i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Preuzmite naše aplikacije za iOS i Android uređaje, kako bi vam bili još dostupniji u svakom trenutku.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...