"osobno odgovarate za zakonitost rada Zadarske županije"

Pupić Bakrač u otvorenom pismu županu Longinu: “Ako imate savjest spriječite samovolju i bezakonje!”

Arhiva AZD/Ilustracija
Tamni način

Vijećnik Županijske skupštine Marko Pupić Bakrač, uputio je medijima otvoreno pismo koje je uputio i na adresu zadarskog župana Božidara Longina.

Priopćenje prenosimo u izvornom obliku…

Župane Longin,

Dana 6. lipnja 2019. god. dostavljeno mi je očitovanje Marine Dujmović Vuković u kojem Vam kao predsjednica Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zadar obrazlaže svoje stavove vezano uz otvoreno pismo koje sam uputio na Vašu adresu.

Moj najjednostavniji, i sasvim koncizan odgovor na to literarno djelo glasio bi:

„Poštovani… kao odgovor na navode predsjednice UV NMZ-a od 3. lipnja ove godine u prilogu ovom dopisu dostavljaju se: Obavijest Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, KLASA: 612-01/19-02/01, URBROJ: 2198-03/1-19-5 od 8. svibnja 2019. god. kojom me se izvješćuje da je po provedenom upravnom nadzoru nad zakonitošću Statuta Narodnog muzeja Zadar u okviru svojih ovlasti taj ured izrekao mjeru kojom je čl. 35. st. 1. alineju četvrtu potrebno uskladiti sa zakonom budući da se pravomoćna osuđivanost ne može navoditi kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa na mjestu ravnatelja ukoliko to nije propisano zakonom, kao i dopis Ministarstva kulture, KLASA: 612-05/19-01/0095, URBROJ: 532-06-01/4-19-2, od 28. svibnja iste godine u kojem se daje mišljenje da je Ured državne uprave u Zadarskoj županiji ispravno postupio.

Iz oba pismena razvidno je da i tijelo koje je ovlašteno provesti nadzor nad zakonitošću Statuta Narodnog muzeja Zadar i resorno ministarstvo koje je de facto tvorac Zakona o muzejima (NN 61/18) i čiji je prijedlog Zakona tek uz jedan amandman nomotehničke prirode usvojio Hrvatski sabor imaju identičan, jedinstven, stav da je odredba čl. 35. st. 1. alineje četvrte protuzakonita i da Vas gospođa Marina Dujmović Vuković kojoj ste povjerili ozbiljnu dužnost s namjerom ili ne uporno drži u zabludi. S poštovanjem…“

Zaista Vas molim da u okviru svojih ovlasti u skladu sa svojom savješću , ako je imate, poduzmete sve potrebne korake kako biste spriječili ovu samovolju i bezakonje. Vi ste župan Zadarske županije, nositelj izvršne vlasti i osobno odgovarate za zakonitost rada Zadarske županije. S druge strane niste član predstavničkog tijela i nemate predstavnički imunitet – vi ste i odgovorni pred zakonom. Ne dovodite vijećnike vladajuće većine u situaciju da moraju dizati ruke za amenovanje protuzakonito izabrane ravnateljice, javno pokazivati koliki su beskičmenjaci i jadnici.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač

Ostavi komentar koristeći Facebook 

 

Možda ste propustili pročitati