77 prekršaja

U Zadru uhvaćeno najviše prekršitelja na moru, 32.700 kuna kazni u jedan dan

Ilustrativna fotografija
Tamni način

Akcija koordiniranoga pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe naziva „Sigurna plovidba 2019“ provedena je od svih osam lučkih kapetanija i pripadajuće 72 ispostave u suradnji sa Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Započela je 31. srpnja u 10, a završila u 19 sati u nazočnosti državnog tajnika za more, Josipa Bilavera.

Angažirani djelatnici, točnije njih 101 u svih osam područja nadzora sigurnosti plovidbe, u 19 sati prijavili su uspješan završetak Akcije prilikom koje nije zabilježen niti jedan teži slučaj nesreće ili nezgode na moru.

Najčešći, te ujedno i najopasniji prekršaj na moru, glisiranje unutar 300 metara od obale, odnosno, prekoračenje najviše dopuštene brzine plovidbe, što je iznimno opasna radnja za kupače ali i sve ostale sudionike u pomorskom prometu, budući da je u uskom obalnom pojasu povećana brojnost plovila kako u pokretu tako i na sidru, pri čemu se plovilima vrlo teško manevrira jer im je potreban znatno veći kut skretanja i zaustavljanja.

Takvo ponašanje, nažalost, ponekad rezultira sudarima plovila i naletima na kupače sa tragičnim posljedicama, stoga se gliserašima u nedopuštenim zonama izriču najviše zakonom dopuštene novčane kazne bez prethodne opomene.

Uz glisiranje blizu obale kao drugi najčešći prekršaj evidentirana je nepotpuna dokumentacija vlasnika plovila, dok se još uvijek u manjem broju bilježe prekršaji i propusti u vidu prekrcanosti plovila, manjkavosti brodske opreme ili nepoznavanje osnovnih propisa i normi u plovidbi morem.

U Zadru je evidentirano najviše prekršaja, njih 77. Naplaćeno je 32.700 kuna kazni.

Iza nas je, po broju prekršaja, Dubrovnik (60), Rijeka (58), a potom Šibenik i Senj (42).

Ostavi komentar koristeći Facebook

Tagovi: