Trenutno trošimo 115 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, evo na što

Prema izboru portala gradonacelnik.hr. najbolji gradovi u kategoriji gospodarstva su Pula, Sveta Nedelja i Krk, a na području obrazovanja i demografije Pazin, Labin i Cres. Najbolji gradovi za život su, pak, Krk, Poreč i Zagreb. Nagradu u Smart-city kategoriji osvojio je Grad Dubrovnik, a Eco-city Koprivnica.

Grad Zadar jedan je od onih koji je u startu prepoznao potencijal i važnost EU fondova u financiranju strateških projekata i potreba grada, pa su u svim analizama već godinama među rekorderima po povlačenju EU novca. Titulu Šampiona EU fondova u našem su izboru, tako, osvojili jer su 5,91 % ostvarenog ukupnog iznosa svih povučenih sredstava gradova u četverogodišnjem razdoblju u Top 3 kategoriji, dok su po per capita kriteriju – sa 791 kunom po stanovniku u Top 20.

Gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić zahvalio je na ovom priznanju kojim je još jednom prepoznat i nagrađen dobar rad koji Grad Zadar već godinama obavlja. Istaknuo je također kako je Grad Zadar među rijetkim gradovima u Hrvatskoj koji imaju cijeli upravni odjel posvećen isključivo EU fondovima, a koji je formiran još 2013. godine upravo sa razlogom da se stavi maksimalan naglasak na privlačenje EU sredstava, kao ključnog izvora financiranja gradskih projekata.

‘Imamo mladu, ali već vrlo iskusnu ekipu koja godinama radi izvrstan posao u kojem nema subjektivnosti. Brojke i fondovi su egzaktni i iz godine u godinu nam govore da su dobri, ove godine najbolji i ja im od srca čestitam. Planirajući strateški razvoj grada, postavili smo ciljeve, izgradili sustav pripreme projekata i uspostavili koordinaciju među svim tijelima u našoj upravi, pa i sada spremno čekamo na nove natječaje. Dosadašnje iskustvo Grada Zadra u povlačenju EU sredstava svjedoči nam kako su sredstva Europske unije izuzetan pokretač razvoja, što dokazuje niz naših ostvarenih kapitalnih projekata u samo nekoliko godina.

U zadnjih pet godina (2013. – 2018.) Grad Zadar realizirao je 25 različitih projekata ukupne vrijednosti nešto više od 90 milijuna kuna, a u ovom trenutku provodi ukupno 25 projekta, ukupne vrijednosti 136.280.018,08 kuna, od čega 114.771.759,78 kuna bespovratnih sredstava. Tome treba pridodati i 100 milijuna kuna za strateške projekte koji će se financirati iz ITU programa Europske unije, poput Zone Crno, poduzetničkog inkubatora i inteligentnog prometnog sustava, a čije ugovaranje se očekuje do kraja godine.  Ovdje treba naglasiti da je riječ je o projektima koje isključivo provodi gradska uprava kao nositelj ili partner, te u i da u izračunu ukupno realiziranih projekata Grada Zadra nisu obuhvaćeni mega projekt aglomeracije sustava odvodnje, te Centra za gospodarenje otpadom, a koji će se također finacirati iz EU fondova putem komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada Zadra.

U ovoj su godini, tako, privedene kraju sve pripremne aktivnosti za početak projekata izgradnje novog sustava odvodnje „Aglomeracija Zadar – Petrčane“ vrijednog 567 milijuna kuna, od čega je 313 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Realizacijom ovog projekta, Grad Zadar stavlja se na kartu najrazvijenijih gradova EU po stupnju priključenosti na kanalizaciju.

Kroz projekt će se urediti 317 gradskih ulica, a paralelno s odvodnjom uredit će se kompletni kolnici, urediti nogostupi i rasvjeta, postaviti optička mreža, sanirati vodovodna mreža. Gradnja započinje 2020.godine i odvijat će se kroz iduće četiri godine u zonama od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada grada.

Nadalje, ključan gradski i županijski projekt je i projekt Cetra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, kojim se dugoročno rješava pitanje zbrinjavanja otpada na efikasan i odgovoran način, te se ujedno stvaraju preduvjeti za zatvaranje odlagališta Diklo.

Ukupna vrijednost projekta je 368.492.963,75 kuna, od čega EU sufinancira sa 70%, Fond za zaštitu okoliša sa 20%, te županija, gradovi i općine sa 10%, a predviđen završetak radova je u drugoj polovici 2022. godine.

Kapitalni projekt ‘Zadar baštini’ – rekonstrukcija Providurove palače i parterno uređenje Bedema zadarskih pobuna vrijedan je, pak, 66.461.390,13 kn i predstavlja nastavak značajnih ulaganja u kulturnu baštinu grada Zadra. Nakon završetka reprezentativnog kulturno-povijesnog kompleksa Kneževe palače ovim projektima u svega nekoliko godina mijenja se slika grada koji svakim danom sve više postaje grad kulture, reprezentativnih i jedinstvenih javnih prostora, te se uz pomoć ovih projekata postepeno gradi imidž Zadra kao kulturno-turističke destinacije.

Tu je, nadalje, rekonstrukcija Centra za mlade, projekt vrijedan 39.870.743,71 kn, ujedno prvi strateški projekt odobren iz ITU mehanizma kojim će se dodatno proširiti kapaciteti Gradske knjižnice Zadar, te stvoriti novi, adekvatni prostori za djelovanje udruga mladih i nezavisne kulture grada.

U području poduzetništva do sada su realizirani projekt uređenja prvog zadarskog coworking prostora za poduzetnike – COIN coworking Zadar, koji danas radi punim kapacitetom i redovno okuplja poduzetnike i start-upe s područja grada i županije, ali i šire, te uz brojna gostovanja, edukacije i razna događanja nudi svojevrsnu platformu za umrežavanje, edukaciju, rast i razvoj poduzetništva u Zadru. Uz COIN, InZad 20- poduzetnički inkubator važna je poluga razvoja zadarske start-up scene i poduzetništva, koji je također novo rekonstruiran i opremljen.

Program uvođenja pomoćnika u nastavi s realizacijom je započeo u travnju 2010. godine, a od 2014. godine Grad Zadar za projekt pomoćnika u nastavi uspješno povlači sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Projektom „Škola PUNa mogućnosti4“ već četvrtu godinu za redom Grad Zadar financira pomoćnike u nastavi za kompletan osnovnoškolski sustav grada. Ukupno je do sada povučeno kroz 4 godine 15.000.000,00 kn, te je do sada svake godine financiran rad 40-55 pomoćnika u nastavi, za isto toliki broj učenika s teškoćama.

I naposlijetku, ove su godine započeli i s provedbom projektom unaprijeđenja rada vrtića, kojeg su pripremili na temelju prethodno provedenih anketa među roditeljima, i kojim produžuju rad vrtića i uvode smjenski rad. Kroz projekt će se verificirati novi odgojno-obrazovni programi, educirati postojeći i zaposliti novi djelatnici. Ukupna vrijednost projekta je 14.269.513,60 kuna. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz Europskog socijalnog fonda.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...